Volledig scherm
16-01-2018. DREUMEL. Uiterwaarden dreumel Dgfoto editie Maas en Waal foto Eveline van elk © Eveline Van Elk

Uiterwaarden overhoop voor natuur

VIER VRAGENDREUMEL/WAMEL - Tussen Heerewaarden en Wamel gaan de uiterwaarden er de komende jaren mooier uitzien. Tenminste dat is de bedoeling van  het project 'Samenwerken aan riviernatuur'. De eerste waren er zelfs al in de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen werd in het kader van de ruilverkaveling agrarische grond in de uiterwaarden 'vrijgeruild' voor natuur. 

1. Wat doet dit project voor de natuur?

De plannenmakers willen natuurlijk grasland in het gebied terug laten komen. Ook komt er mogelijk ooibos terug. Dat wordt dan aangeplant op plekken waar het de waterdoorvoer niet belemmert tijdens hoogwater. De nieuwe natuur - 260 hectare - maakt het gebied nog aantrekkelijker voor diverse vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de bever. Er zijn al jaren bevers in de uiterwaarden bij Dreumel aanwezig, net als ijsvogels. De plannenmakers zeggen dat ze rekening houden met landbouw en scheepvaart. Die mogen geen last hebben van de nieuwe inrichting.

Volledig scherm
De uiterwaarden bij Dreumel. © Eveline Van Elk

2. Wat doet het met het water?

Er komen een grote meestromende nevengeul en een aantal kleinere geultjes, zo is het idee. Die dragen niet bij aan waterstandsverlaging; het waterpeil in de Waal verandert er niet door. In de diepe geul staat permanent water en het maaiveld moet er tot maximaal vijf meter voor verlaagd worden.  De eventueel aan te hoogwatergeul Varik-Heesselt, aan de overkant aan de Waal, beïnvloedt de nieuwe riviernatuur niet. De Varikse geul gaat alleen in (extreme) hoogwatersituaties meestromen. De nevengeul en strangen bij Wamel en Deumel zijn voor de natuur juist van belang bij normale en lagere waterstanden. Ze stromen minimaal 10 maanden per jaar mee. 

3. Wie doen er allemaal mee?

Het project komt uit de koker van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. Die hebben Bureau Kragten als plannenmaker ingehuurd. Maar ook de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal dragen eraan bij. Daarnaast doen Waterschap Rivierenland en niet in de laatste plaats de bewoners mee.  Een van de consequenties van de plannen is dat het veelgebruikte wandelpad in de uiterwaarden moet worden verlegd.  

Volledig scherm
De uiterwaarden van Dreumel. © Eveline Van Elk

4. Zijn er knelpunten?

De bewoners uit Wamel die meepraten, zien knelpunten in de bereikbaarheid.  Bruggen zouden moeten zorgen dat wandelroutes gaan doorlopen. Helemaal langs de Waal lopen zoals nu, zal er niet meer bij zijn.  Ook hebben ze twijfels bij het storten van de grond die vrijkomt bij het graven van de geulen in de Vonkerplas. Daarvoor zijn daarom twee scenario's gemaakt: eentje met storting van grond en eentje zonder. Een keuze moet nog worden gemaakt.  De locatie en lengte van sommige strangen is veranderd ten opzichte van het eerste ontwerp. De ene keer omdat er een hogedrukgasleiding blijkt te liggen, de andere keer vanwege een mooier landschap en betere ecologie. De locatie van de ooibossen is gewijzigd om landschappelijke zichtlijnen te houden en vanwege de doorstroming. Het ontwerp is gericht op uitsluitend extensieve recreatie.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.
  1. Ondermijning in Maas en Waal: prioriteit bij aanpak ‘onzichtbare’ criminaliteit

    Ondermij­ning in Maas en Waal: prioriteit bij aanpak ‘onzichtba­re’ criminali­teit

    WIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN/LEEUWEN - Politie en gemeenten in Maas en Waal gaan de komende jaren werk maken van het bestrijden van de onzichtbare invloed van criminelen op de samenleving. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als afpersing van ambtenaren dan wel bestuurders, ondernemers en het al dan niet onder dwang inzetten van agrarische loodsen of garageboxen voor drugsproductie. Ook internetfraude krijgt extra aandacht.

Maas en Waal