Wethouder Bollen en oud-burgemeester Sijbers.
Volledig scherm
Wethouder Bollen en oud-burgemeester Sijbers. © Ed van Alem

Bestuurscrisis Sint Anthonis: wethouder Bollen voelt zich ‘onterecht beschadigd’

UPDATESINT ANTHONIS - Wethouder Wouter Bollen van Sint Anthonis heeft zich als bestuurder niet schuldig gemaakt aan integriteitsschendingen.

Dat meldt de gemeenteraad van Sint Anthonis vrijdagavond in een verklaring.

De onlangs opgestapte burgemeester Marleen Sijbers had afgelopen april een onderzoek ingesteld naar vermeende integriteitsschendingen door VVD-wethouder Bollen. Bureau Necker van Naem heeft het onderzoek uitgevoerd. De bevindingen staan in een nu vrijgegeven onderzoeksrapport.

Vijf dossiers waarbij Bollen betrokken is, zijn onderzocht: een oplossing voor het organiseren van evenementen op recreatiepark De Bergen in Wanroij, een bestemmingsplanwijziging rond perceel Peelkant 21 in Sint Anthonis waarop een langgevelboerderij staat, de verkoop mei vorig jaar aan derden van het voormalige garagebedrijf van Bollen in Sint Anthonis, afspraken rond een bestemmingsplanwijziging voor (auto)recyclingbedrijf Claassen in Rijkevoort-De Walsert en ‘zakelijk-vriendschappelijke contacten’ tussen Bollen en een ambtenaar van de gemeente. Over dat laatste zegt Bollen dat ‘een meer zakelijke relatie passender was geweest’.

Bollen had meer openheid van zaken moeten geven

De onderzoekers concluderen, staat in het rapport, dat van integriteitsschendingen geen sprake is. Wel had Bollen soms ‘meer openheid’ van zaken moet geven. En hem valt aan te rekenen dat soms gevaar dreigde van ‘de schijn tegen’ en ‘botsende belangen, waarbij belangenverstrengeling op de loer ligt’. Bollen was ondernemer voordat hij wethouder werd.

Opvallend ook, aldus de onderzoekers, is dat in Sint Anthonis ‘collegiale afstemming en gezamenlijk optrekken’ vaak niet merkbaar is. Er wordt meer over elkaar gesproken, en niet mét elkaar, in het college. 

Besloten raad

De gemeenteraad heeft het onderzoek maandag besproken in een besloten raadsvergadering, onder voorzitterschap van de nieuwe waarnemend burgemeester Marcel Fränzel. Alle wethouders waren hierbij aanwezig. Ook oud-burgemeester Sijbers was er maandag bij.

Ze maakte 7 november aan het einde van de raadsvergadering bekend op te stappen. Ze gaf aan dat ze binnen het gemeentebestuur te weinig ruimte krijgt om haar taak als onafhankelijke burgemeester uit te kunnen voeren. Al langer was het een publiek geheim dat de karakters van Sijbers en Bollen botsen.

De gemeenteraad laat weten dat uit het onderzoek is gebleken dat van integriteitsschendingen door Bollen geen sprake is geweest. De raad pleit hem vrij, zo meldt het hoogste orgaan van een gemeente vrijdagavond.

Lekken

De gemeenteraad van Sint Anthonis gaat aangifte doen vanwege het lekken van informatie over het onderzoek dat geheim had moeten blijven.

De Gelderlander berichtte begin november over het integriteitsonderzoek naar Bollen en de bestuurscrisis in Sint Anthonis. De gemeenteraad vindt het lekken ‘een kwalijke zaak, vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid naar de heer Bollen en overige personen die bij het onderzoek zijn betrokken’.

Volledige rehabilitatie

Het CDA laat weten niet te twijfelen aan de integriteit van Bollen. Wel had de wethouder in enkele gevallen ‘zorgvuldiger moeten handelen’.

De partij is blij, zoals het rapport ook meldt, dat in Sint Anthonis gewerkt moet worden aan ‘goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen’. Het CDA had kort na het aftreden van Sijbers bij de provincie aangedrongen op een onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Sint Anthonis.

De fractie Sint Anthonis Nu (SAN) vindt dat nu ‘volledige rehabilitatie’ van Bollen aan de orde is. SAN betreurt het dat Sijbers gekozen heeft voor een integriteitsonderzoek. Er waren volgens deze partij ‘minder ingrijpende wegen’ naar een oplossing mogelijk.

Bollen voelt zich onterecht beschadigd

Volgens Bollens eigen VVD is het goed dat de wethouder op ‘alle onderzoekslijnen’ is vrijgepleit. De inmiddels oud-burgemeester Sijbers is volgens de VVD ‘te vrij en te zelfstandig’ omgegaan met het geldende protocol rond vermeende integriteitsschendingen. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuw protocol moet komen.

‘Dat de afgelopen periode mijn handelen ook integriteitstechnisch is onderzocht, betreur ik en komt mij volstrekt onterecht voor’, schrijft Bollen in een reactie. Hij voelt zich ‘onterecht beschadigd’ als wethouder en als persoon.

Een onderzoek moet, aldus Bollen, vooraf een duidelijke aanleiding hebben. ‘Iets als een melding, aangifte of anderszins. Die aanleiding moet dan met betrokkenen besproken worden voordat tot onderzoek wordt overgegaan. Iets wat in mijn geval, tot op de dag van vandaag niet is gebeurd’. 

Maasland