Het nieuwe melkveebedrijf aan de Schipperspeel wordt minder groot. foto Henk Baltussen
Volledig scherm
Het nieuwe melkveebedrijf aan de Schipperspeel wordt minder groot. foto Henk Baltussen

Vraagtekens GGD bij mega-melkveebedrijf Oploo

OPLOO - Het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD in Brabant en Zeeland zet vraagtekens bij de komst van een groot rundveebedrijf op de Schipperspeel in Oploo.

Daarom zullen volgens een GMV-rapport extra maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheid van omwonenden te waarborgen. Er dient extra aandacht te zijn voor de uitstoot van fijnstof (met daaraan gebonden onder meer ziektekiemen), voor stankhinder en hygiënemaatregelen op het nieuwe bedrijf. De GGD stelt dat deze aanbevelingen moeten worden overgenomen en dat duidelijke handhavingsafspraken moeten worden gemaakt. Tevens vindt de GGD het van belang dat de familie Rongen, die op de Schipperspeel een melkveebedrijf met 800 koeien en ruim 500 kalveren wil beginnen, en de bezorgde omwonenden met elkaar in contact blijven over de ontwikkelingen.

Tien gezinnen in de directe omgeving uiten al langere tijd hun zorgen over de komst van het mega-bedrijf. Zij zijn bang voor overlast van vliegen en ander ongedierte, voor stank, lichthinder en een grote toename van vrachtverkeer.

De bestaande rundveehouderij op de Schipperspeel wordt met zes nieuwe stallen uitgebreid, er komt een een vaste mestopslag, een strobunker en vier sleufsilo's. Het bouwblok wordt vergroot van 1 hectare (twee voetbalvelden) naar 3,5 hectare.

Maasland