Volledig scherm
Het plein bij de kerk met rechts de terrassen van onder andere zalencentrum en café Jan&Jan en grasvelden op de plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn. © Gemeente Montferland

Zo moet het worden: het nieuwe centrum van Didam

DIDAM - Het centrum van Didam heeft dringend een facelift nodig om aantrekkelijk te blijven voor het winkelende en uitgaande publiek en de bewoners. Dat constateerde het Montferlandse gemeentebestuur in de eerste helft van dit decennium. In 2016 presenteerden burgemeester en wethouders een masterplan  voor het gebied met als kernpunt: aangenaam verblijven in en rond een bruisend winkelhart met een evenementenplein en vloeiende verkeersstromen in het heringerichte gebied. De voetganger is de belangrijkste gebruiker en de auto te gast. 

Vier jaren van inspraakavonden, procedures,  informatieronden,  klankbordbijeenkomsten, hoorzittingen en wat dies meer zij zijn achter de rug. Dinsdagavond is de meest actuele schets van het nieuwe centrum in het Albertusgebouw gepresenteerd. Schets, want gedurende de rit die tot eind 2023 is voorzien, kunnen er nog steeds aanpassingen komen. De geraamde kosten: 7.589.075 euro, ruim 1,2 miljoen meer dan waar vier jaar geleden rekening mee werd gehouden. In september wordt de officiële aftrap van de werkzaamheden verricht. Een overzicht van de plannen:

1. Supermarkten

Volledig scherm
Het terrein waar nu nog het oude gemeentehuis staat met bovenaan de nieuwe Aldi met appartementen,rechts de Coop met appartementen. In het midden het KPN gebouw dat vooralsnog blijft staan. © Gemeente Montferland

Het meest ingrijpende onderdeel van het centrumplan is de herinrichting van het gebied rond het oude gemeentehuis. Dat gemeentehuis maakt samen met de bibliotheek en het voormalige postkantoor plaats voor  een plein in het groen met twee parkeerplaatsen waaraan de nieuwe supermarkten (Aldi aan de Hoofdstraat en Coop aan de Raadhuisstraat) worden gebouwd door ontwikkelaar Bruil/Groenstaete. Boven de Coop worden 16 appartementen gebouwd, boven de Aldi 21. Op de locatie van de brandweerkazerne en de de voormalige gemeentewerf, ook  gelegen aan het nieuwe plein, moeten in de toekomst woningen komen.

Quote

Hoe snel de plannen kunnen worden uitgevoerd is afhanke­lijk van het verloop van de bodemproce­du­re die Didam Have bv heeft aangespan­nen

 Midden op het terrein staat nu nog het KPN-gebouw en een transformatorhuis.  Pogingen om de gebouwen te verwerven en  te betrekken bij de plannen zijn  financieel niet haalbaar gebleken, dus blijven de gebouwen vooralsnog staan. Hoe snel de plannen kunnen worden uitgevoerd is onder andere afhankelijk van het verloop van de bodemprocedure die de eigenaar van de Albert Heijn-supermarkt Didam Have bv tegen de plannen heeft aangespannen. Didam Have bv wil de AH-super graag verplaatsen van de Leliestraat naar het centrum en is van mening dat het geen eerlijke kans heeft gehad om mee te kunnen dingen naar de plek. 

2. Lieve Vrouweplein

Het meest in het oog springende onderdeel van het centrum is het nieuwe evenementenplein bij de Mariakerk, het Lieve Vrouweplein. Tegen de zin van de ondernemers ter plekke verdwijnen de huidige parkeerplekken  op het plein dat  helemaal als evenemententerrein voor onder andere de kermis, schuttersfeesten, carnaval en Didam op stelten kan worden benut. Er is flexibele ruimte om de terrassen te laten groeien of krimpen al naar gelang de behoefte. Er komt heel veel groen op en rond het plein. 

Quote

In het 'shared spa­ce'-ge­bied is de automobi­list te gast en hebben voetganger en fietser voorrang

Vervangende parkeerplaatsen worden bij de Mariakerk aangelegd. Het autoverkeer kan buiten de evenementen gewoon over de pleinen blijven rijden waarbij de fietser en voetganger in het zogeheten 'shared-space’-gebied voorrang genieten, de auto is 'te gast’ en sluipverkeer wordt geweerd. Het Lieve Vrouwplein dat de 'woonkamer van Didam’ moet worden, wordt tussen  april en december volgend jaar aangepast. Voorafgaand hieraan worden de parkeerplaatsen bij de kerk aangelegd.

3. Net buiten het centrum

Quote

De werkzaamhe­den aan de Spoor­straat worden in twee fases uitgevoerd om de de bereikbaar­heid van het gebied te handhaven

In het centrumplan zijn ook werkzaamheden buiten het directe hart van het dorp opgenomen.  De  werkzaamheden hebben invloed op de verkeersstromen door het centrum.  Als eerste is de Pittelderstraat aangepakt (nieuwe parkeerplaatsen in de buurt van het treinstation). Het stationsgebied wordt opnieuw ingericht waarbij ook in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is voorzien.

 In de periode mei tot oktober komend jaar is de ingrijpende aanpak van de Spoorstraat  (doorgaande route naar het centrum) voorzien. De werkzaamheden aan de Spoorstraat worden in twee fases uitgevoerd om de de bereikbaarheid van het gebied te handhaven. Behalve een herinrichting  van de straat moet er veel onder de grond gebeuren:  nieuwe waterleidingen en spanningskabels worden aangelegd.

4. Rondom supers en evenementenplein 

Vanaf juli komend jaar wordt het Oranje-erf  (grenzend aan het evenementenplein) aangepakt: er worden extra parkeerplaatsen aangelegd vooruitlopend op de werkzaamheden elders waarbij parkeerplaatsen verloren gaan. Na de aanpak van het Lieve Vrouweplein  hebben de werkzaamheden rondom het plein en de supermarkten plaats. In 2021 is de aanpak van de Wilhelminastraat (herinrichting) in het winkelgebied van Didam voorzien. Een jaar later zijn de Schoolstraat en de Hoofdstraat aan de beurt. Daarna volgt nog de Raadhuisstraat die in juli 2023 opgeleverd zou moeten worden. De transformatie van het gebied rond de twee nieuwe supermarkten bepaalt het tempo van de aanpak van de Raadhuisstraat.

Volledig scherm
Een inkijkje in de Wilhelminastraat. © Gemeente Montferland
De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Liemers