1. Personeelstekort veroorzaakt kennistekort natuur: ‘Krachten zoveel mogelijk bundelen’

    Personeels­te­kort veroor­zaakt kenniste­kort natuur: ‘Krachten zoveel mogelijk bundelen’

    Terreinbeheerders hebben, net als provincies, een tekort aan menskracht, stelt LandschappenNL. Mede daardoor is er een tekort aan kennis over de staat van de natuur in de provincies, legt een woordvoerster uit. LandschappenNL reageert op de eerste adviezen van de Ecologische Autoriteit, die vrijdag onder meer stelde dat de provincies Zuid-Holland en Limburg nog te weinig inzicht hebben in de oorzaken van de slechte staat van vier Natura 2000-gebieden.
    Mook en Middelaar