Volledig scherm
De hospice staat er maar moet nog worden afgewerkt. De initiatiefnemer heeft grote moeite met de trage besluitvorming van de gemeente over de uitbreiding en verplaatsing van de schapenstal van zijn buurman. © Theo Peeters

Hospice Mook dreigt met stap naar de rechter

MOOK - Ton Thissen, die een hospice bouwt in Mook, heeft er genoeg van. Als hij niet binnen twee weken van de gemeente hoort wat die vindt van de plannen van zijn buurman, stapt hij naar de rechter.

Door die plannen – uitbreiding en verplaatsing van een schapenstal – heeft Thissen de werkzaamheden aan zijn hospice stilgelegd. Hij wil niet dat mensen die de laatste dagen van hun leven in zijn hospice doorbrengen, last krijgen van stank en geluidsoverlast. Een stuk weiland, dat grenst aan de tuin van de hospice, is de beoogde plek voor de nieuwe schapenstal.

Volgens de advocaat van Thissen wil de gemeente Mook en Middelaar maar geen duidelijkheid geven hoe ze tegenover de plannen van de schapenstal staat. De gemeente is vaag over de te volgen procedures, vindt hij. 

Hospice is bijna af

Burgemeester en wethouders schuiven zonder reden met voorstellen aan de gemeenteraad. Dat is vervelend voor Thissen én de mensen die hospicezorg nodig hebben. De hospice in Mook, die straks Huis Wilma heet, is zo goed als af, maar moet nog worden afgewerkt en ingericht. De geplande opening van 2 november wordt zeker niet gehaald.

Meer vertraging dreigt

Er dreigt alleen maar meer vertraging voor het miljoenenproject. Mocht Mook geen duidelijkheid verschaffen, dan wordt voor de rechtbank geëist dat de gemeente de uitbreiding en verplaatsing van de schapenfarm niet toestaat. Bovendien eist Thissen dan een vergoeding voor de geleden schade. Toen hij zijn plannen een paar jaar geleden ontvouwde stond er niets op papier over mogelijke uitbreiding van de schapenhouderij en de verplaatsing van een stal.

Quote

We hechten aan het goed omgaan met de belangen van de hospice, maar ook aan die van de andere partij

Geertjan Wienhoven, Wethouder gemeente Mook en Middelaar

Wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar kan de vertraging wel verklaren. ,,We moeten zaken eerst goed uitzoeken, voordat we beslissingen nemen. Plannen zomaar afwijzen, dat zou onzorgvuldig bestuur zijn”, zegt hij. ,,We hechten aan het goed omgaan met de belangen van de hospice, maar ook aan die van de andere partij.”

Beide partijen tegemoet komen

De hospice is al lang geleden getoetst door de gemeente. Wienhoven: ,,Nu krijg je de situatie dat de schapenhouder wil uitbreiden. Dat moet je ook toetsen. Het bedrijf heeft er altijd gezeten, maar is uitbreiding belastend voor de hospice? En wat betekent het voor het programma aanpak stikstof? Je probeert als gemeente beide partijen tegemoet te komen.”

Op vragen wanneer er duidelijkheid kan zijn, wil Wienhoven niet ingaan.

Nijmegen e.o.