Volledig scherm
In 2013 werd begonnen met Casterhoven © Foto Jan Bouwhuis

Casterhoven bij Kesteren is geen financiële molensteen meer

KESTEREN - Eén van de redenen dat Neder-Betuwe er financieel goed voor staat is dat het goed gaat met de grondexploitaties. Wethouder Hans Keuken: ,,De nieuwbouw heeft nooit helemaal stil gelegen maar is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. En dat is heel welkom, ook voor onze financiële positie.’’ 

De gemeente had aan het begin van de bouwcrisis nogal wat grond in de nieuwbouwwijk Casterhoven in Kesteren en betaalde daar flink rente  over. Maar die gronden zijn de laatste jaren in rap tempo verkocht en dus is het aanvankelijke exploitatietekort van ruim 7 miljoen euro teruggelopen tot maximaal 800.000 euro nu. ,,Casterhoven ging lange tijd als een financiële molensteen om onze nek, maar dat is niet meer zo.‘’ 

Bijna vol

Casterhoven-oost is bijna volgebouwd, de laatste gronden worden daar bouw- en woonrijp gemaakt. Aan de westzijde van de Hoofdstraat worden het bedrijventerrein en de laatste fase voor de woningbouw voorbereid. Als alles snel blijft verlopen kan het gemeentelijk verlies nog verder naar beneden bijgesteld worden.

Casterhoven-West

In de toekomst wordt verder gekeken naar de gebiedsontwikkeling deel B West, en dat ligt ten westen van Casterhoven-west waar de Pantarijn-school al staat. Die nieuwbouw moet op elkaar gaan aansluiten.

Rivierenland