Volledig scherm
© William Hoogteyling

Definitief advies: geen nevengeul bij Varik

VARIK - De reacties op de voorlopige keuze om geen nevengeul bij Varik aan te leggen, zijn geen aanleiding om dat advies te wijzigen. De regio adviseert de minister om alleen een traditionele dijkversterking te doen, zonder binnendijkse geul.

Dat heeft de stuurgroep van lokale overheden maandagochtend bekend gemaakt. Voor de dijkversterking en rivierverruiming bij Varik waren nog twee verschillende plannen overgebleven.

Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. De groep kiest voor het eerste alternatief. Daarbij worden de dijken verhoogd en verbreed en worden ondiepe geulen gemaakt in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing en verlies van natuur als gevolg van de dijkversterking. 

Met het alternatief dijkversterking met een hoogwatergeul zou ter plaatse een waterstandsverlaging van ruim 40 cm bereikt worden. Ook zou het meer kansen bieden voor ontwikkeling van het gebied bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. Het is echter wel fors duurder, en het zou naar verwachting veel langer duren voordat het gerealiseerd is. Daarbij maakt het voor de waterveiligheid en de nodige versterking van de dijken op dit moment weinig verschil.

Verdeeld advies

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW stemden voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul. De laatste is echter niet stemgerechtigd in de stuurgroep.

Het definitief advies wordt in juni voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland