Volledig scherm
© Foto Raphael Drent

Dijkenbouwers moeten beter kijken naar gevolgen voor natuur

VARIK - Om negatieve effecten op de natuur in het rivierengebied te voorkomen, moeten verschillende varianten voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg verder onderzocht worden. 

Dat is de conclusie van de commissie voor de milieueffectrapportage die het globale milieueffectrapport voor het project getoetst heeft. Omdat niet precies is aangegeven hoe de dijk of aanpalende maatregelen zoals geulen precies geconstrueerd worden, kan nu nog niet gezegd worden wat de meest milieuvriendelijke optie is. 

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg is onvoldoende stabiel en kan ondermijnd worden door water dat onder de dijk doorkomt en zand meeneemt (piping). Er zijn verschillende oplossingen bedacht om dit te verhelpen: een brede dijk, een ruimtebesparende dijk, het graven van extra geulen in de uiterwaarde, binnendijks, of niet. In alle alternatieven is er sowieso een forse dijkversterking nodig om het hoogwater in de toekomst de baas te kunnen.

Damwanden

Volgens de onafhankelijke mercommissie die dit rapport beoordeeld, is in de verschillende varianten niet specifiek genoeg omschreven hoe de dijkversterking wordt uitgevoerd. Het is daarom lastig te zeggen wat het milieueffect is. 

Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk in welke mate en waar damwanden worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat er een minder brede dijk nodig is, en heeft dus minder effect op de natuur naast de dijk. Het voorlopige voorkeursalternatief dat door de betrokken overheden naar voren is gebracht (dijkversterking met buitendijkse geulen), scoort op het gebied van natuur relatief goed. De commissie concludeert dat de beslissing om de nevengeul te laten vallen in het mer goed is onderbouwd. De nevengeul is niet perse beter voor de natuur omdat een forse dijkversterking sowieso nodig is. 

De stuurgroep van lokale overheden buigt zich nu nog over de reacties die zijn binnengekomen op het voorkeursalternatief. In juni komt er een advies aan de minister die erover besluit. Over het plan voor de dijkversterking moet in oktober besloten worden.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland