Volledig scherm
© William Hoogteyling

Neerijnen ziet discussie nevengeul niet meer kantelen

VARIK - Neerijnen  ziet geen bezwaar in het in beeld brengen van de consequenties van het schrappen van de nevengeul voor andere Waalgemeenten. Wethouder Teus Kool verwacht niet dat dit tot een andere conclusie leidt. Ook voorziet hij geen grote vertraging door dit verzoek.

Kool heeft begrip voor het verzoek van de betrokken gemeenten. ,,Er zijn mogelijk wat consequenties voor de dijkverzwaring en het is terecht dat zij vragen om dit in beeld te brengen." Hij verwacht echter niet dat deze consequenties groot zijn, laat staan dat het de regionale discussie zal doen kantelen. ,,De dijken moeten sowieso verzwaard worden. Dat stukje hoogte maakt dan niet zoveel verschil. Het zou nogal wat consequenties hebben als het standpunt over de nevengeul ineens om zou draaien. Als de minister daar toch toe besluit, is alle inspraak voor niets geweest. Dat zal tot vertraging leiden." 

De nevengeul is erg ingrijpend voor Varik en Heesselt, de dorpen komen op een soort eiland te liggen. Reden dat de gemeente Neerijnen er tegen is. Wel zorgt de geul voor een waterstandsdaling stroomopwaarts in de rivier van zo'n 45 centimeter bij Varik, aflopend naar 0 centimeter bij Millingen. 

Bezwaar

Het plan dat nu is voorgelegd behelst vooral een dijkversterking. Dat leidt niet tot een  verlaging van de waterstand. Om die reden hebben Tiel, West Maas en Waal, Nijmegen en Druten een bezwaarschrift ingediend. De gemeenten vrezen dat er door het schrappen van de geul extra maatregelen op hun grondgebied moeten worden genomen, en willen dat deze eerst in beeld worden gebracht voordat het definitieve besluit valt. Dat besluit wordt genomen door de minister, nadat de regio in juni met een definitief advies komt.

Met name Tiel en West Maas en Waal tonen zich in hun reactie voorstanders van de nevengeul. Deze gemeenten liggen het dichts bij Varik en zouden dan ook het meest van de lagere waterstand profiteren. West Maas en Waal vreest dat het geplande natuurgebied in de uiterwaarde bij Dreumel toch sneuvelt om meer ruimte aan de rivier te geven. Tiel kijkt vooral angstig naar de oude stadswal, tevens een waterkering, die lastig op te hogen is.

Dijkversterking

Waterschap Rivierenland is momenteel naarstig bezig om de nodige dijkversterking van Tiel naar Waardenburg verder uit te werken, in het scenario zonder de geul. ,,Die 40 centimeter nemen we in het ontwerp voor de dijken mee", zegt Wierdy de Haan van het waterschap. ,,Dat betekent dus dat de dijk niet zestig centimeter maar een meter omhoog moet. Voor de nodige verbreding van de dijk is het effect kleiner; het maakt in de praktijk weinig verschil als dat 25 of 30 meter moet zijn." Mocht er toch nog voor de geul gekozen worden, dan zijn die effecten volgens De Haan nog vrij eenvoudig in het ontwerp mee te nemen.

De zorgen van Tiel, begrijpt hij. ,,De wal hoort bij de waterkering en die moet ook daar omhoog. Het kan zijn dat het een stuk eenvoudiger is om dit met 40 centimeter dan met 80 centimeter te doen. Dus ja, het schrappen van de geul heeft hier consequenties."

De zorgen van West Maas en Waal zijn wat hem betreft meer speculatief. ,,Er speelt een discussie over rivierverruiming. Het rijk moet daar nog een besluit over nemen. Als het rijk verdere rivierverruiming wil, worden er locaties gezocht. Het zou kunnen dat Dreumel daarbij zit, maar het zou net zo goed kunnen van niet."

Nog voor de zomer moet er een plan voor de dijkversterking op tafel komen. Dit wordt in het najaar verder uitgewerkt, waarna er in oktober over besloten wordt.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland