Volledig scherm
© William Hoogteyling

Voorstanders Varikse nevengeul roeren zich

VARIK - Waar bij het bezoek van leden van de Tweede Kamer aan Varik maandag met name het schrappen van de nevengeul beijverd werd, is er ook deze week nog ook een sterke lobby vóór de aanleg van de hoogwatergeul.

Het zogenoemde Q-team en college van Rijksadviseurs heeft een brief gestuurd aan de minister en aan de Tweede Kamercommissie over het belang van het aanleggen van de geul. 

Het Q-team bestaat uit deskundigen die het Rijk en de provincie adviseren en die de afgelopen jaren aan Ruimte voor de rivier gewerkt hebben. Het team adviseerde de stuurgroep van lokale overheden die zich gebogen hebben over de mogelijkheden voor dijkverzwaring en rivierverruiming rond Varik en Heesselt.

Ze stellen dat op langere termijn rivierverruiming op deze locatie noodzakelijk is om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Dit soort oplossingen moeten samen voor een meer 'robuust' systeem voor het afvoeren van het rivierwater. Daarbij zou de geul veel perspectieven bieden op het gebied van natuur en recreatie. Ook hoeven er, door de waterdaling met de geul, op andere plekken langs de rivier minder ingrijpende maatregelen aan de dijken genomen worden.

Voorlopige keuze

Het advies van het Q-team is niet opgevolgd. Hoewel de provincie Gelderland deze lijn is blijven volgen, besloten de vertegenwoordigers van het Rijk, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen in februari om voor een plan van dijkversterking zonder nevengeul te kiezen. 

Dit is een voorlopige keuze, waarop zo'n tachtig reacties zijn binnengekomen. Een groot gedeelte daarvan steunt de keuze van de stuurgroep. Er zijn ook reacties die de geul bepleiten. Zo vinden naburige Waalgemeenten dat er te weinig gekeken is naar de effecten van de verschillende varianten op de nodige ingrepen op hun grondgebied.

Natuur

Ook natuurorganisaties hebben de nevengeul bepleit. De Gelderse Natuur en Milieufederatie, ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds hebben samen een zienswijze ingediend. Ze constateren dat er tussen de dijken steeds minder ruimte is voor natuurbeheer. De aanleg van de geul zou gepaard kunnen gaan met een grote investering in het gebied, waaronder in natuurontwikkeling. De provincie stelt hiervoor tientallen miljoenen in het vooruitzicht. Hier geen gebruik van maken is volgens de organisaties een gemiste kans.

Draagvlak

,,We hebben gemerkt dat er bij de betrokken bewoners en grondeigenaren naast de kritische geluiden ook veel belangstelling en een aanzienlijk draagvlak is voor binnendijkse gebiedsontwikkeling’’, schrijven zij. ,,Meer overleg en debat kan zorgen voor duidelijkheid over perspectieven en termijnen.’’

Vrijdag komt de stuurgroep bijeen om de definitieve keuze te bepalen. Het is nog niet duidelijk of deze ook direct naar buiten wordt gebracht of eerst nog aan de afzonderlijke besturen wordt voorgelegd.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland