Volledig scherm
Dijk tussen Waardenburg en Gorinchem. © COR DE KOCK

Waaldijk krijgt dorpsboulevards en de weg blijft grotendeels op de dijk

WAARDENBURG/HELLOUW - De weg blijft grotendeels op de dijk liggen tussen de A2 bij Waardenburg en Gorinchem. Daarnaast komen bij de kernen langs de dijk dorpsboulevards om bewoners de kans te geven meer te genieten van uiterwaard en Waal. 

Dat zijn belangrijke onderdelen van het net gepresenteerde voorkeursalternatief voor de versterking van de dijk. Ook lijkt er slechts een klein aantal woningen te moeten wijken voor de dijkversterking en komen er rust- en uitzichtspunten punten langs de dijk. Vaak met bankjes of stalletjes. 

Voorkeursalternatief

De zogeheten Graaf Reinaldalliantie (Waterschap Rivierenland en aannemers) heeft in de voorbije jaren veelvuldig overlegd met bewoners over de plannen voor de 23 kilometer lange Waaldijk. De bestuurders van de gezamenlijke overheden (drie gemeenten, twee provincies, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland) staan achter de keuze voor voor de dijkversterking Gorinchem–Waardenburg. 

Het voorkeursalternatief bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden) op plekken waar weinig ruimte is voor verbreding. Op 16 oktober stelt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland het voorkeursalternatief vast. Dat wordt vervolgens verder uitgewerkt en onderzocht.

Scherpe knikken

Plezierige uitkomst van dat voorkeursalternatief is dat bijna alle woningen op en langs de dijk kunnen blijven staan. Ook behoudt de Waaldijk de kenmerkende scherpe knikken en bochten. De nieuwe dijk wordt op veel plekken wel een stuk breder door bermen aan de binnenkant en buitenbermen aan de buitenkant van de dijk.

De weg blijft boven op de dijk, behalve bij de omdijkingen. Auto's blijven er welkom, maar aan weerszijden van de weg komen fietssuggestiestroken. Met name door het bochtige verloop op sommige plekken langs de rivier biedt de nieuwe dijk mooie vergezichten.

Wandelen

Om zoveel mogelijk woningen te behouden wordt de dijk ook buitendijks versterkt. Dat betekent dat ter compensatie onder meer in de Crobsche Waard tussen Haaften en Hellouw meer ruimte moet worden gemaakt voor de rivier. Bij de dorpen komen boulevards, oftewel een inrichting van de dijk die het prettiger gaat maken om in de dorpen op de dijk te wandelen.

 De plannen voor de Waaldijk zijn een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarin werken Rijkswaterstaat en alle waterschappen samen aan de waterveiligheid van Nederland. Het programma is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland