Volledig scherm
PR dgfoto Gelderlander Nijmegen: Graafseweg stad uitwaards © Paul Rapp

Graafseweg op de schop: minder
rijbanen, meer ruimte voor fietsers

NIJMEGEN - De Graafseweg gaat fors op de schop. Het stuk vanaf de Rozenstraat (vlak achter de brug over het spoor) tot aan de Wolfskuilseweg gaat van vier naar twee rijstroken. Het deel vanaf de Wolfskuilseweg tot aan de Cavaljéweg (een tracé van zo’n 400 meter) blijft vierbaans, maar krijgt smallere rijstroken.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zorgen de aanpassingen ervoor dat het verkeer van buiten de stad het centrum niet meer als doorgangsroute gebruikt. Ook krijgen fietsers in de nieuwe situatie - dankzij de aanleg van een breder fietspad dan wel een ventweg - meer ruimte. 

Het werk aan de Graafseweg begint zodra de renovatie aan de Waalbrug is afgerond. Dat is naar schatting begin 2021. Het college verwacht dat automobilisten in de nieuwe situatie maximaal vijftien seconden langer onderweg zijn op de Graafseweg.

Quote

De Graafseweg wordt nu nog wel eens als snelweg gebruikt. Daar moeten we écht van af.”

Harriët Tiemens, Wethouder

Volgens wethouder Harriët Tiemens kent de herinrichting van de Graafseweg veel voordelen: ,,Het komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ten goede. De Graafseweg wordt nu nog wel eens als snelweg gebruikt. Daar moeten we écht van af.”

Nieuwe fietsoversteek

Ook nieuw: een fietsoversteek ter hoogte van de Cavaljéweg. Daarmee zou de huidige fietsoversteek bij de Verbindingsweg, een kleine honderd meter verderop, komen te vervallen. Ter hoogte van de Verbindingsweg vond twee jaar geleden nog een ernstig ongeluk plaats, waarbij een 31-jarige fietser kwam te overlijden. 

Tiemens: ,,De geplande aanpassing heeft ook alles te maken met de veiligheid. De Verbindingsweg is geen logische plek voor fietsers om over te steken.”

De versmalling betekent dat er ruimte komt om aan de bewonerskant van de Graafseweg een breder fietspad of zelfs een ventweg aan te leggen. Dat gebeurt in overleg met de bewoners, zegt Tiemens: ,,Zij hebben daar het best zicht op.”

Tussen de Wolfskuilseweg en de Cavaljéweg blijft het aantal rijstroken intact. ,,Als we daar rijstroken weghalen, bestaat de kans dat wegen in de buurt als sluiproute worden gebruikt en overbelast raken.”

Eerder werk aan de Graafseweg

In 2017 is het stuk tussen het Keizer Karelplein en de Rozenstraat al teruggebracht van vier naar twee banen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de effecten daarvan op het autoverkeer minimaal zijn. Volgens het college is de inrichting van de Graafseweg goeddeels nog hetzelfde als in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen het gold als een belangrijke route tussen Noord- en Zuid-Nederland.

Met de komst van de A50 in 1976 en de bouw van De Oversteek in 2013, heeft de Graafseweg die functie niet meer. Een versmalling is dan ook niet meer dan logisch, aldus het college.

 Ook GroenLinks, de grootste partij in de Nijmeegse gemeenteraad, vindt aanpassingen aan de Graafseweg noodzakelijk. ,,Er zijn meldingen van automobilisten die 114 kilometer per uur rijden over de Graafseweg”, zegt raadslid Quirijn Lokker. ,,Door de herinrichting wordt de leefbaarheid voor omwonenden enorm vergroot. En nadelen voor automobilisten zijn er nauwelijks.”   

Kritiek vanuit oppositie en coalitiepartij SP

Niet iedereen is het daarmee eens: onder meer de Nijmeegse fracties van de VVD, Stadspartij DNF en VoorNijmegen.Nu hebben zich steeds nadrukkelijk tegen een versmalling uitgesproken. Dat is nu niet anders. ,,Een idioot plan", zegt Maarten Bakker (VVD). ,,Waarom moeten fietspaden daar worden verbreed? Ik heb nog nooit gehoord van fietsfiles op de Graafseweg. En de leefbaarheid kan ook worden vergroot zonder dat er rijbanen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan extra groenperkjes langs de weg.”

Tot slot vindt Bakker aanpassingen aan de Graafseweg voorbarig: ,,Waarom wachten we eerst niet tot de s100 (route over Energieweg en de Oversteek) fatsoenlijk doorstroomt, voordat we überhaupt over dit soort dingen gaan nadenken?”

Ook coalitiepartner SP is kritisch. ,,Ik wil eerst alle feiten goed op een rij hebben", zegt SP-voorman Hans van Hooft. ,,Wat betekent een aanpassing aan de Graafseweg voor de omliggende wijken? Waarop baseert de wethouder de vertraging van vijftien seconde op? Als ik eerlijk ben, zie ik op dit moment weinig aanknopingspunten voor dit plan.”

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Nijmegen e.o.