Hilckmann-zusjes: 'Hebben altijd oprecht gehandeld'

ARNHEM / NIJMEGEN - Dominique en Kathelijne Hilckmann zeggen niet echt opgelucht te zijn door het tussenvonnis van de rechtbank in Arnhem. Daarin stellen de rechters dat de bestuurders van Hilckmann niet privé aansprakelijk kunnen zijn. 

,,We zijn altijd van mening geweest dat we oprecht gehandeld hebben. Maar we hebben wel veel over ons heen gekregen’’, aldus Dominique. En Kathelijne: ,,We hebben nooit getwijfeld.’’

Hun advocaat Sander Drijber uit Velp vindt dat 'het tussenvonnis de zaak terug brengt tot zijn kern'. ,,Want ja, het slachthuis is niet verplaatst en er zijn banen verloren gegaan. Dat noemen we 'maatschappelijke schade'. Maar de vraag is: heeft de gemeente er aantoonbaar financiële schade door geleden? Dat moet Nijmegen nu aantonen. Wij hebben er een goed gevoel bij.’’

Vonnis

De gemeente Nijmegen op haar beurt leest in het vonnis dat 'Hilckmann geen recht heeft op de 6,6 miljoen die het bedrijf nog claimt. De rechters willen meer informatie over de waarde van de opstallen toen die in 2015 aan de gemeente werden verkocht. De rechter wil er eventueel experts naar laten kijken. Daar hebben we geen enkel bezwaar tegen.'

Schade

Centrale vraag die de rechtbank in een vandaag geveld tussenvonnis opwerpt is inderdaad of en zo ja hoeveel schade Nijmegen nou geleden heeft door de 'Hilckmann-affaire'.

De rechtbank stelt vast dat Hilckmann voor 27,1 miljoen is uitgekocht. Daarvan werd 21 miljoen al betaald door de gemeente en 6,6 miljoen zou nog betaald moeten worden als bijdrage in de kosten van bedrijfsverplaatsing naar Haps. Dat laatste gebeurde niet.

Want ruim een half jaar na de miljoenendeal, in februari vorig jaar, sloot het slachthuis volkomen onverwacht de poort. 250 werknemers kwamen op straat te staan. Want de export van varkensoren naar China stokte, aldus Hilckmann, die er dus de stekker uittrok. Sindsdien liggen de gemeente Nijmegen en de familie Hilckmann met elkaar in de clinch en vliegen de miljoenenclaims over tafel. 

'Die 21 miljoen zou de gemeente voor een groot gedeelte ook betaald hebben als het bedrijf gewoon (zonder verplaatsing) uitgekocht zou zijn', zo concludeert de rechtbank. Waarop de rechtbank de schade voorlopig 'begroot' op hooguit 6,6 miljoen. De rechtbank wil weten of de gemeente het daarmee eens is.

Nijmegen

Nijmegen krijgt nu vier weken de tijd om de schade aan te tonen. Onder meer moet er inzage gegeven worden in de boekhouding. Tot nu toe weigerde de Waalstad dat. Voor hoeveel geld heeft de gemeente het slachthuis bijvoorbeeld zelf in de boeken gezet?

En in een brief destijds aan de Nijmeegse gemeenteraad over de deal met het slachthuis, zijn de financiële gegevens weggehaald. De gemeente Nijmegen moet nu inzage geven in die brief alsmede de schadeloosstelling die makelaarskantoor DTZ Zadelhof toen berekende. Het slachthuis aan de Havenweg werd in april 2015 nog getaxeerd op 28,1 miljoen euro.

Volgende zitting

Hilckmann moet wel 1,4 miljoen boete aan de gemeente betalen. Dat was zo afgesproken: als het bedrijf niet verplaatst wordt, moet er boete betaald worden. Op 31 mei komt de zaak, nadat Hilckmann op de gemeente heeft kunnen reageren, opnieuw aan de orde bij de rechtbank in Arnhem.

Volledig scherm
Kathelijne (l) en Dominique Hilckmann: 'We hebben altijd oprecht gehandeld'. © Thed Maas

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Nijmegen e.o.