Lotte Jensen
Volledig scherm
Lotte Jensen © Bert Beelen

Hoogleraar deelt zorg protesterende studenten over onderwijs in Engels

NIJMEGEN - Psychologiestudenten hebben het grootste gelijk van de wereld om zich te verzetten tegen colleges die gegeven worden in de Engelse taal. Het is niet alleen tegen de afspraken die in het studiereglement van de Radboud Universiteit zijn opgenomen.

,,Als je wordt opgeleid voor een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt, is het belangrijk om onderwijs te krijgen in de Nederlandse taal. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is van cruciaal belang."

Verengelsing

Quote

Voor veel Nederland­se docenten die in het Engels les geven, geldt dat ze met minder nuance, humor en ironie doceren

Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur- en Cultuurgeschiedenis

Dat is de stellige overtuiging van Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur- en Cultuurgeschiedenis van de Radboud Universiteit. Jensen nam in het verleden al vaker stelling tegen de 'verengelsing' van het hoger beroepsonderwijs in Nederland in het algemeen en Nijmegen in het bijzonder. Engelstalig onderwijs neemt de laatste jaren hand over hand toe, mede onder invloed van de toestroom van steeds meer studenten uit het buitenland. Engelstalig onderwijs vindt Jensen geen probleem, maar de kwaliteit van het onderwijs moet dan wel gewaarborgd zijn. ,,Voor veel Nederlandse docenten die in het Engels les geven, geldt dat ze met minder nuance, humor en ironie doceren. Studenten geven door de mindere taalvaardigheid minder jus aan hun geschreven producties. Daarbij hebben studenten én docenten de neiging zichzelf te overschatten als het om de beheersing van het Engels gaat. Dat alles zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs kan dalen."

Koninklijke Academie

Ze is het afgelopen jaar gesterkt in haar opvattingen door haar werk in een landelijke onderzoekscommissie van wetenschappers uit alle lagen van de universiteiten. Die is ingesteld door de Koninklijke Academie van Wetenschappen op verzoek van de minister van Onderwijs. 'Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs?' luidde de vraag waarover het team zich boog. 

,,Onze conclusie is dat je soms Engels mag gebruiken, maar voorwaarde is dan wel dat studenten en docenten daarbij goed worden begeleid. Een goede taalbeheersing van het Engels is vereist, net als didactische vaardigheden bij docenten."

Vanuit opleiding zelf

Essentieel, aldus de commissie, is dat opleidingen zelf de regie kunnen nemen bij het invoegen van Engelstalige studieonderdelen. ,,Het is onverstandig als de universiteit van boven de verplichting oplegt dat zoveel procent voortaan in het Engels moet. Het moet vanuit de opleidingen zelf komen."

Jensen zelf blijft voorstander van zoveel mogelijk Nederlandstalig onderwijs. ,,Een uitzondering mag je maken voor internationaal georiënteerde studies en studies die opleiden tot onderzoeker. In onderzoek is Engels veelal de voertaal. Maar voor een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt verdient een Nederlandstalige opleiding veruit de voorkeur."

Nieuwe regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord lijkt het advies van de commissie ter harte te zijn genomen. ,,Ook volgens het nieuwe kabinet moet hoger onderwijs alleen Engelstalig zijn als daarvoor een meerwaarde kan worden aangetoond en als de kwaliteit behouden blijft. Er staat ook dat we Nederlandstalig onderwijs overeind moeten houden."

Taalonderzoek

Criticasters van Engelstalig onderwijs kregen vorig jaar al een steun in de rug van taalonderzoekers Berna Hendriks, Frank van Meurs en Nanette Hogervorst van de Radboud Universiteit. Die lieten 130 studenten luisteren naar Engelstalige teksten die met en zonder Nederlands accent werden uitgesproken. De accentloze sprekers waren opmerkelijk aantrekkelijker om naar te luisteren. Ze werden als veel deskundiger beoordeeld.

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Nijmegen e.o.