Volledig scherm
Willemien Janden (r) en Lisa Winters openen een van de testamenten. © Gerard Verschooten

Stadsarchief Nijmegen opent driehonderd jaar oude testamenten

NIJMEGEN - In het stadsarchief in Nijmegen zijn dertig voorheen ongeopende testamenten geopend. De documenten zijn afkomstig uit de zeventiende en achttiende eeuw.

De stukken zijn nooit eerder geopend, omdat de opstellers ervan een aantal jaren later opnieuw een testament lieten opnemen. De rechtswaarde verviel, alsook de noodzaak deze te openen. Enkele schepenen (die destijds de rol van notaris op zich namen) bewaarden die ongeopende testamenten desondanks.

Volledig scherm
© Gerard Verschooten

Het openen van de perkamenten historie is een heel proces. Sommige testamenten zijn zo goed verpakt en zo broos geworden door het verstrijken van de tijd, dat opening meer dan tien minuten duurt.

Het stadsarchief transcribeerde slechts een testament volledig. De Nijmeegse Susanna Eijckepas stelde het op in 1665:

Passages uit het testament van Susanna Eijckepas:

Naedijen ijck Susanna eijckepas gedenchende debrosheijt onses levens
ende de seecherheijt des doots maer nijet wetende wanneer see wijl
ijck mijn sijele bevelen ijn dije hande Goodts dije mijn gheschapen heeft
ende mijn met sijnen dijerbaeren bloeden saelijch maecht (...)
een somme gelts van ses hondert guldens ende dat tot een behuelp ofte onderslant voor een woonijnght oock begere ijck dat deese boue voornoemde seshondert guldens anders nergens nijet h. gebruecht ofte gheijnploeijert sal woorden als tot een huijs dat mijn broer bewoont (...)
ijck Susanna eijckepas desen met eijgener hant geschreven ende wel
naer geleesen ende herleesen ende daerop dijt met rijpen verstanden ende wijllen
aldus beslooten ende met mijn eijgene hant onder teijckent ijn den ijaeren
onses heeren sestijen hondert ende vijf ende sestijch

Testament Susanna Eijckepas, 1665

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Nijmegen e.o.