Volledig scherm
De Maasdijk bij Bokhoven, nabij Den Bosch © Waterschap Aa en Maas

Aa en Maas haalt schapen van de Maasdijken: gevaar voor erosie

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas heeft pachters van dijkweides langs de Maas de opdracht gegeven om de schapen van de dijken te halen. Vanwege de aanhoudende droogte komen er kale, droge plekken op de dijken tevoorschijn. En dat kan gevaarlijk zijn. Als het gras niet tijdig aangroeit voor het najaar kan dat erosie veroorzaken aan de waterkering.

Inspectie legt gevaren bloot

Het gras op de Maasdijk in Oost-Brabant vertoont op veel plaatsen kale en verdorde plekken als gevolg van de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Uit inspecties van waterschap Aa en Maas blijkt dat het vooral plekken zijn waar schapen langere tijd op hetzelfde perceel grazen. Om verdere beschadiging te voorkomen, heeft het waterschap besloten dat de pachters hun schapen tijdelijk van de dijk moeten halen. 

Tot nader order schapen van de dijk

Vorige week heeft het waterschap al een aantal pachters gesproken over de maatregel. Deze week ontvangen alle pachters een brief over het besluit. Het is de bedoeling dat de schapen voor vrijdag 26 juli van de Maasdijk zijn verwijderd. Zodra het gras voldoende is hersteld, mogen de schapen weer terug. Ook hierover zal het waterschap de pachters vooraf informeren.