De actiegroep Schaijk bij Oss mobiliseerde in oktober de inwoners.
Volledig scherm
De actiegroep Schaijk bij Oss mobiliseerde in oktober de inwoners. © Maarten van de Rakt

Aanloop naar mogelijk referendum Landerd start; Schaijk krijgt maar één dagdeel

SCHAIJK - Inwoners van Landerd kunnen op twee plaatsen aangeven of zij een referendum over de herindeling met Uden wensen. Dat kan op gezette tijden in het gemeentehuis in Zeeland en het raadhuis in Schaijk. Voor Schaijk is slechts één dagdeel ingeruimd. 

De Landerdse referendumverordening verplicht heeft het college van B en W mee te werken aan voorstellen door burgers voor een referendum. Dus zei het college dinsdag ja tegen de actiegroep ‘Schaijk bij Oss’. Die heeft 437 handtekeningen nodig om een verzoek aan de gemeenteraad voor een raadgevend referendum te mogen sturen.

De gemeente legt van 22 januari tot 19 februari standaardformulieren klaar in het gemeentehuis. Deze kunnen worden ondertekend op maandag tot en met vrijdag van 9.00  tot 12.00 uur, woensdagmiddag van 13.30 tot  16.00 en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. Inwoners moeten kiesgerechtigd zijn en zich legitimeren. 

Verder is ondertekening mogelijk in het raadhuis in Schaijk op woensdag 12 februari van 14.00 tot 21.00 uur. Daarmee komt Schaijk er vrij bekaaid af. De actiegroep had gehoopt op ruimere tijden. Liefst gedurende vier weken, op telkens drie verschillende tijdstippen.

Op 26 maart beslist de gemeenteraad van Landerd of er überhaupt een referendum komt. Tot nu toe voelt de meerderheid van de raad daar helemaal niets voor. De geraadpleegde onafhankelijke referendumcommissie zegt dat de gemeenteraad op basis van de referendumverordening kan besluiten dat het verzoek ‘niet referendabel’ is, zeg maar overbodig. Dat kan op grond van het eerder genomen besluit van de gemeenteraad om te gaan herindelen, naar aanleiding van het referendum in 2015.