Volledig scherm
De wijk Beekenoord waar vorig jaar een aantal woningen bij zijn gekomen. foto Henk Rodrigo

7 ton voor wegen rondom nieuwbouw Almende College

SILVOLDE/ TERBORG - Als het Almende College een nieuwe school gaat bouwen naast de huidige locatie Isala op de grens van Silvolde en Terborg, is bijna 7 ton nodig voor het veilig maken van de omliggende wegen.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft onderzoek laten doen naar de verkeersstromen rond de geplande nieuwbouw. Naast het bestaande Isala zou een vmbo-school moeten verrijzen. De locatie Westenhorst in Ulft wordt dan afgestoten. De vraag is nog wat er gebeurt met de locatie Bluemers in Silvolde.

Bluemers
Het Almende College wil graag één nieuw gebouw voor de vmbo- leerlingen, maar dit kost zo’n 18 miljoen euro. Dat bedrag is nauwelijks op te hoesten door de gemeente. Als Bluemers behouden blijft, scheelt dat miljoenen.

Rechtstreekse verbinding
Mocht er inderdaad gebouwd gaan worden bij het Isala, zal er het nodige aan de wegen moeten gebeuren. Belangrijkste voorstel is om tussen de Terborgseweg en het parkeerterrein bij de Paasberg een rechtstreekse verbinding te maken. Daardoor hoeven de auto’s die van en naar school rijden niet meer door de woonwijken.

De aanleg van deze weg zou zo'n 3 ton kosten. Probleem is, dat de meest voor de hand liggende route voor deze weg over de bestaande begraafplaats loopt.

Verkeerskundig
De gemeente verwacht niet, dat er verder grootschalige aanpassingen aan het wegennetwerk rond het Isala nodig zijn. Uit verkeerskundig onderzoek zou blijken, dat – ondanks een verwachte toename van het autoverkeer – de het aantal voertuigen ruim binnen de maximale verkeersintensiteit valt.

Achterhoek