Wethouder Brigitte Faber van de gemeente Overbetuwe.
Volledig scherm
Wethouder Brigitte Faber van de gemeente Overbetuwe. © Erik van 't Hullenaar

Groene buffer tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk komt in zicht

OOSTERHOUT/SLIJK-EWIJK - Landschapspark De Danenberg kan eindelijk worden ontworpen en aangelegd, nu de gemeente Overbetuwe een deel van de benodigde gronden voor 1,3 miljoen euro aankoopt. 

Het park is een groene buffer tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk, van origine bedoeld als compensatie voor de bouw van het iets verderop gelegen grote bedrijventerrein Park15. Al een jaar of vijftien geleden waren de eerste ideeën erover op papier gezet, maar de uitvoering bleef altijd steken op discussies met de grondeigenaren.

Door nu een deel van de gronden, midden in het gebied, aan te kopen, kan Overbetuwe de regie zelf ter hand nemen. En kan er ook echt vaart worden gemaakt met het maken van voorstellen, het aanpassen van bestemmingsplannen en het uitvoeren daarvan. Hoe het landschapspark er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Dat moet het komend jaar helder worden. 

Enkele percelen blijven in particulier bezit

Aan beide zijden van dit nu aan te kopen middengebied liggen ook nog enkele percelen die eigenlijk bij het plangebied voor het landschapspark horen. Die komen niet in gemeentelijke handen, maar blijven in particulier bezit. Het is de bedoeling dat op die percelen een combinatie-invulling komt van enige woningbouw tezamen met parkinrichting. 

Het middengedeelte dat Overbetuwe nu in handen krijgt, zal hoofdzakelijk groen blijven. Met misschien een enkele woning. ,,Dat is nu aan de Overbetuwse politiek”, zegt wethouder Brigitte Faber. ,,Woningbouw levert geld op en maakt  meer landschappelijke invulling mogelijk. Maar zorgt natuurlijk ook voor een iets andere aanblik van het park.” 

Er ligt al 1 miljoen euro klaar

Overigens heeft Overbetuwe sowieso al een aardig budget voor de inrichting van De Danenberg klaarliggen: 1 miljoen euro. Wat voor dat bedrag kan worden uitgevoerd of wat juist onmogelijk is, moet duidelijk worden als er concrete invullingsvoorstellen zijn. Daarvoor wil Overbetuwe nadrukkelijk optrekken met omwonenden uit Oosterhout en Slijk-Ewijk. 

De Overbetuwse politiek is vooral blij dat De Danenberg nu eindelijk na jaren van stilstand van de grond gaat komen. Dat daarvoor actieve grondpolitiek moet worden bedreven - normaal probeert Overbetuwe zich niet met grondaankoop en -verkoop te bemoeien - wordt in dit geval dan ook graag voor lief genomen. 

Betuwe