Opgegraven skelet bij Waaldijk Oosterhout stamt uit vroege Middeleeuwen en is zeldzame vondst

Het skelet dat archeologen vorige week aantroffen bij een dijk langs de Waal in het Betuwse dorp Oosterhout, komt uit de vroege Middeleeuwen. De botresten stammen uit de periode 500 tot 900 na Christus. Graven uit deze Merovingische of Karolingische periode worden zeer zelden gevonden, zeggen de archeologisch onderzoekers.

Betuwe