Volledig scherm
Nu nog bakenbomen, straks natuuroevers. Foto: ed van Alem

Bakenbomen langs Maas verdwijnen voor natuur

MOOK/HEUMEN - De laan van bakenbomen langs de Maas zal grotendeels verdwijnen. Slechts hier en daar blijven de bakenbomen - natuurlijke bakens voor binnenvaartschippers - gespaard dankzij hun cultuurhistorische waarde, net zoals er op sommige pekken nog Maasheggen staan.

De bomen zijn geplant toen in de jaren 30 de rivier op veel plaatsen werd rechtgetrokken. Ze dienden als oriëntatiemiddel voor schippers.

Uitsterfbeleid
De belangrijkste reden waarom de bomen worden bedreigd, is dat ze niet meer nodig zijn. De beroepsvaart heeft tegenwoordig moderne navigatiesystemen. Rijkswaterstaat hanteert daarom een uitsterfbeleid. De natuurlijke oevers die Rijkswaterstaat langs de Maas ontwikkelt, zijn ook niet goed voor het voortbestaan van de bakenboom. De stenen oeverbescherming is weggehaald, waardoor de grond onder de bakenbomen wordt weggeslagen.

Natuurlijke oevers
Rijkswaterstaat wil natuurlijke oevers als onderdeel van een breder rivierbed dat veiliger is met hoogwater. Daar zit ook een ecologische component. Een geleidelijke overgang van land naar water is goed voor plant en dier en ook de visstand gedijt erbij.