Volledig scherm
Dolly Verhoeven. © Radboud Universiteit

Dolly Verhoeven hoogleraar Gelderse historie

NIJMEGEN – Met financiële steun van de provincie Gelderland gaat Dolly Verhoeven aan de slag als 1e hoogleraar Gelderse geschiede­nis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Verhoeven, sinds 2001 eigenaar-di­recteur van het historisch bureau Storia in Apeldoorn, moet de ken­nis over de geschiedenis en de cul­tuur van Gelderland gaan verster­ken met name door het bevorde­ren van (amateur)initiatieven op het terrein van geschiedschrij­ving.

Verbindingen
Volgens Verhoeven gebeurt er al heel veel op dit gebied. "Ik wil de verschillende partijen, amateurs en professionals, bij elkaar breng­en. Verbindingen leggen."

Congres
Een van haar wensen is een jaar­lijks of tweejaarlijks provinciaal geschiedeniscongres voor ieder­een die belangstelling heeft voor Gelderse geschiedenis of er actief mee bezig is. "Op zo’n bijeen­komst kan kennis worden uitge­wisseld en banden worden aange­knoopt of versterkt.”

Ze wil ook op zoek gaan naar de Gelderse identiteit en hoe die in de loop der eeuwen is veranderd.