Volledig scherm
© Video-still.

Fusie Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal gaat door

GELDERMALSEN/NEERIJNEN/LINGEWAAL - De fusie van Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal gaat door. Neerijnen stemde unaniem voor, Geldermalsen en Lingewaal met een grote meerderheid.

Het gaat om een principebesluit om te gaan werken aan een fusie tussen de gemeenten. Dat definitieve besluit moet oktober 2017 vallen, zodat de eventuele nieuwe gemeente al in januari 2019 een feit zou kunnen zijn. In het komende jaar wordt gekeken hoe de fusie gestalte zou kunnen krijgen.

Neerijnen
In Neerijnen was er amper discussie over het samengaan van Geldermalsen (26.000 inwoners) , Neerijnen (12.000) en Lingewaal (11.000). De VVD kreeg geen steun voor een motie om vooraf vast te leggen dat er niet of alleen zeer beperkt geïnvesteerd mag worden in een nieuw gemeentehuis. Andere fracties vonden die motie overbodig. Zoals waarnemend burgemeester Harry de Vries het met instemming van iedereen formuleerde: '„Er is niemand die wil dat we, net zoals ooit in Maurik gebeurd is, flink gaan investeren in een groot nieuw gemeentehuis in the middle of nowhere.''

Geldermalsen
Ook in Geldermalsen was al snel duidelijk dat de nieuwe gemeente GNL vaste grond aan de voeten zou krijgen toen Dorpsbelangen, SGP en CDA eenduidelijk 'ja' lieten horen en daarmee een meerderheid in de raad bereikt was. Eén duidelijk 'nee' was er voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Daar zit niemand op te wachten. Wel op genoeg aandacht voor de kleine kernen.

De PvdA bleef het meest kritisch. Die partij noemde het een plan, opgesteld door boekhouders. Saai, braaf en zonder energie. Maar aan het eind van de avond was de stemverhouding duidelijk 17 voor en 3 tegen.

Lingewaal
In Lingewaal bleef de ChristenUnie (4 zetels) de enige overduidelijke tegenstander van een fusie met Geldermalsen en Neerijnen. De partij stelde vast dat tussenstappen kennelijk niet meer mogelijk zijn, zoals een ambtelijke fusie of uitstel met enkele jaren.

De ChristenUnie toonde zich ook bezorgd over meerjarenplannen in Lingewaal waarover in het verleden besluiten zijn genomen. Die zijn vastgelegd in het Manifest van Lingewaal. Die zorg bestaat ook bij andere partijen. Het CDA diende daarom een motie in waarin garantie gevraagd wordt voor uitvoering van plannen uit het Manifest. Die kreeg brede steun.