De Mastersbocht: de schakel tussen oud en nieuw [5/7]

2 september 2021

Bocht nummer 5 van het F1 circuit van Zandvoort is de Mastersbocht. Dit is de plek waar het oude circuit ophoudt en het nieuwe deel, dat eind jaren 90 aangelegd werd, begint. Waar het vroeger een lang stuk was met flauwe bochten waar de snelheid gevaarlijk hoog opliep, is dit nu een scherpe bocht.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media