Steeds meer Nederlanders zijn arm: wat kan het kabinet doen?

9 maart 2023

Meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Dat betekent dat ze geen geld hebben voor eerste levensbehoeften als huur, gas of boodschappen. De voedselbanken krijgen het alsmaar drukker. Hoe kan het dat zoveel mensen in een land als Nederland nog in armoede leven? En wat doet dit kabinet eraan om die mensen uit de armoede te krijgen? Marcel Bamberg legt het uit in deze aflevering van kijken = weten.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media