Volledig scherm
Premier Mark Rutte fietst en loopt zelf alles binnen Den Haag, en zorgt zo tijdens zijn drukke baan voor voldoende beweging. © ANP

Coalitie blij met advies over extra beweging schooljeugd

Een advies aan het kabinet om kinderen meer te laten bewegen en sporten op school wordt juichend ontvangen op het Binnenhof. De coalitiepartijen verschillen echter van mening of goede vrijwilligers of extra vakdocenten nodig zijn om die activiteiten te ontplooien. 

Scholen moeten kinderen elke dag twee keer een half uur laten bewegen, naast de gewone gymles. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - vandaag aan premier Mark Rutte.

Achter tablet of mobiel vandaan

Prima idee dat kinderen achter hun tablet of mobiel vandaan komen en spelen en bewegen, reageren de coalitiepartijen. De vraag is: wie neemt de begeleiding voor zijn rekening? 

Quote

Bewegen kan op veel manieren, afhanke­lijk van de leeftijd van kinderen

Michel Rog (CDA)

Kamerlid Michel Rog (CDA) is het appel van de adviesraden uit het hart gegrepen. ,,Bewegen kan op veel manieren, afhankelijk van de leeftijd van kinderen." Hij vindt het ook een goed idee om, buiten vakleerkrachten, andere vrijwilligers bij beweeglessen te betrekken. 

Rog: ,,Dit rapport zet ons tot nadenken. Er liggen heel veel kansen en ouders spelen daar ook een belangrijke rol in. Het gemak waarmee kinderen steeds achter tablet of telefoon worden gezegd, dat is niet goed."    

De VVD is juist streng op het voorstel om extra gekwalificeerde vrijwilligers in te zetten. Kamerlid Rudmer Heerema: ,,De raden willen dat er meer bekwame vrijwilligers worden gebruikt, wij zitten vooral in de hoek van extra vakleerkrachten. Als onze berekeningen kloppen dan kunnen er door inzet van gekwalificeerde mensen met een sportopleiding 5.500 FTE worden vrijgemaakt met een PABO-opleiding om weer les te geven. Zo helpen we het lerarentekort oplossen.” 

D66'er Paul van Meenen wil vooral dat leraren blijven bepalen hoe er les wordt gegeven, ook in beweging. ,,Het onderwijs heeft geen behoefte aan nieuwe Haagse regels. Prima als de gemeente daarbij coördineert dat scholen elkaar vinden, bijvoorbeeld via teams."

Geen afspraak in regeerakkoord

De coalitiepartijen zien tegelijk weinig in een SP-voorstel om basisschoolleerlingen wekelijks drie uur gymles te laten krijgen van een vakdocent, dat vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken tijdens een hoorzitting. 

Quote

Het onderwijs heeft geen behoefte aan nieuwe Haagse regels

Paul van Meenen (D66)

CDA'er Rog benadrukt dat het vastleggen van meerdere lesuren gym niet is afgesproken in regeerakkoord. ,,Er is zoveel meer mogelijk dan een extra uurtje gymles."

VVD'er Heerema vindt het plan van de SP voor extra lesuren gym door een vakdocent ‘onrealistisch’, vooral in financieel opzicht. Het voorstel zou enkele honderden miljoenen kosten.

Ook D66'er Van Meenen is kritisch op het SP-plan. ,,Als we extra dingen gaan vragen van scholen, moeten we heel goed duidelijk gaan maken wat er niet moet gebeuren. Ik heb nog niet van de SP begrepen welke keuzes zij daarin maken."

Verder heeft de PO Raad, de koepel voor primair onderwijs, volgens hem verzuimd een afspraak na te komen om meer vakdocenten bewegingsonderwijs te regelen. ,,Laten we daar maar eens mee beginnen, voordat we nieuwe initiatieven ontplooien."

Volledig scherm
Kinderen op een basisschool doen spelletjes tijdens de pauze © copyright Marc Bolsius