Kabinet trekt half miljard uit voor meer verkeersveiligheid

VIDEOHet kabinet legt een half miljard euro op tafel om in de regio en lokaal de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo kunnen provincies en gemeenten gevaarlijke wegen en fietspaden op de schop nemen.  

Minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer) wil de komende tien jaar jaarlijks 50 miljoen euro steken in extra verkeersveiligheid. Ze hoopt dat provincies en gemeenten hetzelfde willen investeren,  zodat er in totaal één miljard euro extra vrijkomt tussen 2020 en 2030.

In provincies en gemeenten worden momenteel de risicovolle wegen, fietspaden en kruispunten en rotondes in kaart gebracht. Met het extra geld dat nu beschikbaar is, kunnen deze gevaarlijke situaties volgens de bewindsvrouw snel worden aangepakt.

Volledig scherm
Herinneringsmonumentje vanwege verkeersongeval met dodelijke afloop. © FFU Press Agency/Saskia Stegeman

Stap extra zetten

Quote

De impact van een verkeerson­ge­val is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeerson­ge­luk­ken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet

Minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer)

Van Nieuwenhuizen: ,,We doen al veel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan het recente app-verbod op de fiets en de campagnes om mensen te wijzen op het gevaar van afleiding en alcohol in het verkeer. Maar we moeten een stap extra zetten. Zodat we met elkaar de trend kunnen keren.”

De afgelopen jaren stagneerde de daling van het aantal verkeersslachtoffers. In 2018 vielen zelfs 678 verkeersdoden, 10,6 procent meer dan in 2017. De meerderheid van de slachtoffers valt op gemeentelijke en provinciale wegen.

Vorig jaar presenteerden ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) samen met andere overheden, vervoersregio’s en maatschappelijke organisaties een landelijk actieplan om het tij te keren: het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 

Grote zak geld ontbrak vooralsnog

Het ontbrak vooralsnog echter aan een grote zak met geld vanuit de Rijksoverheid om de knelpunten in provincies en gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid mede aan te pakken, zodat het aantal verkeersdoden weer kan dalen.  

,,De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet”, aldus de VVD-bewindsvrouw over haar besluit om nu de portemonnee te trekken.    

De minister spreekt vandaag met bestuurders van provincies en gemeenten over het verbeteren van de wegen en fietspaden. Van Nieuwenhuizen zegt dat de extra financiële middelen passen binnen het groeiende fonds voor verkeersprojecten. Daar wordt meer geld gereserveerd voor verkeersveiligheid.  

Investeringen broodnodig

Quote

Verreweg de meeste doden vallen onder automobi­lis­ten en fietsers; beide vervoers­mid­de­len nemen 34 procent van de slachtof­fers voor hun rekening

Analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Regionale en lokale investeringen in verkeersveiligheid zijn broodnodig. In het afgelopen jaar viel 60 procent van de verkeersdoden binnen de gemeentegrenzen en 15 procent op provinciale ‘dodenwegen’.

Op 30 kilometer en 60 kilometer-wegen is een aantal relatief grote toename van geregistreerde doden te zien tussen 2009 en 2018, toont een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Deze wegen kennen vaak kruisingen, uitritten en hebben lang niet altijd een gescheiden fietspad.

Verreweg de meeste doden vallen onder automobilisten en fietsers; beide vervoersmiddelen nemen 34 procent van de slachtoffers voor hun rekening. Gemeenten en provincies zullen naar verwachting hun pijlen vooral richten om het verkeer voor deze groepen veiliger te maken.

Overigens wierp een eerdere grote investering van de Rijksoverheid, samen met andere overheden, in meer verkeersveiligheid behoorlijk wat vruchten af. In de periode tussen 1998 en 2007 werden massaal 30- en 60 kilometer-gebieden aangelegd, werd de voorrang op verkeersaders en op rotondes beter geregeld en kwam de bromfiets op de rijbaan.

Niet alleen daalde het aantal verkeersdoden in Nederland in die periode met gemiddeld 5 procent per jaar, ook bleken achteraf de baten (zo’n 2 miljard euro) bijna vier keer zo hoog als de kosten destijds van de ingrepen (530 miljoen euro).

Enorme maatschappelijke kosten

Op dit moment worden de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen geschat op circa 14 miljard euro, ongeveer 2 procent van het bruto binnenlands product. De kosten per verkeersdode bedragen circa 2,9 miljoen euro en per ernstig verkeersgewonde zo’n drie ton.

Van Nieuwenhuizen ziet ook dat een investering de maatschappij veel kan opleveren. ,,Ik wil, om het maar huiselijk te zeggen, de Rijksverdubbelaar inzetten: als provincies of gemeenten met mooie en goed onderbouwde plannen komen, leggen wij geld bij. Maar ook campagnes of ideeën om kennis te delen, zijn welkom.”

Het komende kwartaal worden de regels opgesteld waaraan provincies en gemeenten moeten voldoen voor een financiële bijdrage van de minister.    

De dertienjarige Thijmen Stomps hield eerder dit jaar een emotioneel betoog over verkeersveiligheid in de Haagse gemeenteraad na het overlijden van zijn klasgenoot Diego. Bekijk hieronder de video.