Een prostaatoperatie.
Volledig scherm
Een prostaatoperatie. © Koen Verheijden

Kamer: opereer patiënt alleen nog in meest geschikte ziekenhuis

De Tweede Kamer wil dat de zorgsector zo goed mogelijk samenwerkt om kankerpatiënten alleen nog te laten opereren in ziekenhuizen die voldoen aan de operatienorm. 

Bijna een kwart van de ziekenhuizen voert zo weinig kankeroperaties uit, dat de patiënt volgens de vastgelegde norm elders beter af is. Het risico bij ingrepen door niet al te ervaren chirurgen: nodeloze bloedingen, restweefsel en zelfs overlijden.

Voor Kamerleden is de operatienorm wél een leidraad, maar niet per se leidend. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,Het aantal operaties is belangrijk, maar niet allesbepalend. Een ziekenhuis dat de categorie moeilijkste patiënten behandelt, kan te maken krijgen met meer complicaties. De SP wil dat ziekenhuizen onderling veel beter samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. De beste werkwijzen moeten zo veel mogelijk verspreid worden.”

Bekijk in de onderstaande grafiek (aanklikbaar!) welke ziekenhuizen de operatienorm wel en niet halen bij deze vier soorten kanker:

Beste zorg op beste plek

Voor de VVD is het uitgangspunt dat de patiënt de beste zorg krijgt op de beste plek. ,,We hebben vorige week nog een oproep gedaan voor zulke expertzorg”, vertelt Kamerlid Hayke Veldman. ,,Dan is het niet per se erg als bepaalde ziekenhuizen niet voldoen aan de norm voor het aantal te verrichten behandelingen. Zolang patiënten maar naar genoeg plekken kunnen worden doorverwezen waar operaties wél volgens de richtlijnen plaatsvinden. Die balans moet op orde zijn.”

Ook 50Plus pleit voor specialistische klinieken. ,,Je wilt als patiënt natuurlijk de beste zorg krijgen", zegt Kamerlid Léonie Sazias. ,,Dat betekent dat je je echt goed moet laten informeren. En dat je voor de beste zorg soms wat verder moet reizen. Een second opinion kan ook zeer nuttig zijn.”

Het CDA vindt het hoog tijd dat topklinische ziekenhuizen duidelijke keuzes maken over specialismen, en de zorginspectie veel scherper toeziet op de naleving van volume-normen. Kamerlid Joba van den Berg: ,,Dat gaat echt te langzaam. Patiënten moeten er op kunnen rekenen dat algemene zorg in de buurt beschikbaar blijft, en complexe ingrepen in de regel door het allerbeste ziekenhuis gedaan worden. Iedereen is erbij gebaat als ziekenhuizen daarin beter samenwerken.”

Luister ook naar onze podcast ‘Achter het Verhaal’ over de totstandkoming van het artikel over de operatienormen:

Onacceptabel

Quote

Patiënten moeten er op kunnen rekenen dat algemene zorg in de buurt beschik­baar blijft, en complexe ingrepen in de regel door het allerbeste ziekenhuis gedaan worden

Kamerlid Joba van den Berg (CDA)

Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) vindt het zelfs ‘onacceptabel’ als ziekenhuizen die de norm niet halen toch patiënten blijven opereren. ,,De minister moet de Kamer zo snel mogelijk uitleggen hoe hij ervoor gaat zorgen dat patiënten die geopereerd moeten worden, zeker kunnen zijn van de beste zorg.”

GroenLinks vindt dat minister Bruins (Medische zorg) ‘de regie weer terug moet nemen over de zorg’. Kamerlid Corinne Ellemeet: ,,Dan kunnen hier ook echt afspraken over worden gemaakt. Nu worden ziekenhuizen betaald voor hun omzet. Die prikkel helpt niet bij het beter verdelen van kankerzorg.”

D66 stelt ten slotte dat de vandaag gepubliceerde cijfers aantonen dat het nog veel beter moet. ,,Dit betekent dat ziekenhuizen intensiever moeten samenwerken en vaker zorg aan elkaar moeten gaan afstaan, zoals ook afgesproken is. We hebben hier onlangs nog geld voor vrijgemaakt. Hopelijk zien we volgend jaar een flinke verbetering en wordt de operatienorm gehaald.”