Volledig scherm
Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) © ANP

Kinderbescherming weer op de vingers getikt over veiligheid wachtende kinderen

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die op de wachtlijst staan voor een onderzoek. De maatregelen die zijn getroffen om dit te verbeteren, schieten tekort. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Quote

De veiligheid van kinderen moet voorop staan

Minister Dekker

De inspecties maken zich al langere tijd zorgen over de lange wachtlijsten. Eind dit jaar wachtten bijna 2800 kinderen gemiddeld dertig dagen op onderzoek terwijl tien dagen de norm is. Kinderen lopen door het wachten extra risico, bijvoorbeeld omdat mogelijk noodzakelijk ingrijpen te lang op zich laat wachten. 

De RvdK beloofde eerder in een verbeterplan beterschap en zei tot begin volgend jaar nodig te hebben om de wachttijd te verkorten tot gemiddeld tien dagen en de wachtlijst terug te brengen tot maximaal 750 kinderen. Ook kwam de Raad met een aantal maatregelen om de kinderen op de lijsten niet uit het zicht te verliezen en mogelijke risico's te beperken. 

Die maatregelen werken echter onvoldoende, stellen het ministerie en de inspectie, die de plannen onder de loep hebben genomen. De inspecties willen dat de RvdK alles op alles zet om de situatie te verbeteren. 

Ingrijpen

Verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) neemt het signaal van de inspecties serieus, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De directie van de RvdK onderschrijft eveneens de noodzaak om de huidige beheersmaatregelen aan te scherpen en heeft mij verzekerd dat - wanneer de dreiging voor een kind acuut is - er door de RvdK direct wordt ingegrepen en het kind niet op een wachtlijst terecht komt.’ 

In andere gevallen belooft de RvdK duidelijke afspraken te maken met de partners in de jeugdbeschermingsketen om te voorkomen dat kinderen onnodig lang wachten, of dat een kind uit het zicht verdwijnt.

Ook wordt er werk gemaakt van de informatievoorziening: zo wordt de website aangepast zodat ouders en professionals gemakkelijk relevante informatie over jeugdbescherming kunnen vinden. 

Veiligheid

Dekker benadrukt dat er geen ‘gaten’ mogen vallen of onduidelijkheid mag ontstaan over de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. ‘De veiligheid van kinderen moet voorop staan.’ De Raad dient daarom elke vier maanden een voortgangsrapportage op te leveren over het verbeterplan en de maatregelen om de wachtlijst te verkorten.

De minister informeert de Kamer eind mei over de stand van zaken. ‘Ik blijf met de RvdK in gesprek om de voortgang te bewaken en zo nodig bij te kunnen sturen zodat de benodigde verbeteringen daadwerkelijk worden gerealiseerd.’

  1. Kaag: geen probleem om Blok te vervangen naast koningspaar

    Kaag: geen probleem om Blok te vervangen naast konings­paar

    Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zou naar India reizen om een grote handelsmissie te begeleiden, maar ze wijkt vrijwel geen moment van koninllijke zijde. Bij het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima deze week aan India brengen zouden ze het gezelschap hebben van minister Blok (Buitenlandse Zaken), maar hij sluit pas morgenavond aan. Blok bleef langer in Europa voor overleg over de crisis in het noorden van Syrië.