Volledig scherm
Statiegeld op kleine flesjes tegen zwerfafval komt steeds dichterbij. © ANP

Niet minder, maar juist meer kleine plastic flessen in zwerfafval

Het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval laat een stijgende lijn zien, in plaats van de dalende lijn die de industrie heeft beloofd. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) is hier totaal niet over te spreken en schuift nu een belangrijk besluit over de invoering van statiegeld naar voren als oplossing. 

Dat schrijft Van Veldhoven (D66) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Als het aantal kleine flessen in zwerfafval niet gereduceerd wordt met 70 tot 90 procent en ten minste 90 procent wordt gerecycled, is afgesproken dat er statiegeld op deze flessen geïntroduceerd zal worden. 

Quote

Deze ontwikke­ling baart mij grote zorgen en kan naar mijn overtui­ging niet zonder consequen­ties blijven

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu)

Dat doel wordt nu bij lange na niet gehaald, ziet Van Veldhoven. ,,Deze ontwikkeling baart mij grote zorgen en kan naar mijn overtuiging niet zonder consequenties blijven. De metingen over de tweede helft van 2019 zullen hiervoor doorslaggevend zijn.’’

De staatssecretaris zou in het najaar van 2020 een knoop doorhakken over de introductie van statiegeld als remedie tegen zwerfafval, maar dat doet ze nu al komend voorjaar. Mocht een statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen er komen, dan kan dat – door de benodigde voorbereidingen – uiterlijk in het voorjaar van 2021 van start gaan.

,,Op basis van de dan voorliggende meetcijfers van het zwerfafval en de rapportage over het 90 procent recyclingdoel zal ik een besluit nemen. Uitstel van de invoering is voor mij geen optie’’, aldus de bewindsvrouw op Infrastructuur en Waterstaat.  

Blikjes

Ook blikjes horen niet thuis in het zwerfafval. De Tweede Kamer wil daarom een actieplan en een reductiepercentage zien voor blik in 2020. Maar nu blijkt dat gemeentekoepel VNG en het verpakkend bedrijfsleven helemaal geen specifieke aanpak voor blik willen maken.  

Van Veldhoven: ,,Dus heb ik besloten zelf maatregelen te nemen om de reductie van blik in het zwerfafval zeker te stellen. In het bestuurlijk overleg heb ik aangegeven daarvoor verschillende maatregelen te zullen bekijken, inclusief wettelijke maatregelen.’’

In de brief staat overigens niet om welke ingrepen het concreet gaat. De woordvoerster van de staatssecretaris wil daar desgevraagd op dit moment ook niets over kwijt. 

Reacties

Spadel Nederland roept het bedrijfsleven en de politiek op om snel een statiegeldsysteem in te voeren voor alle drankverpakkingen, dus inclusief kleine flesjes en blikjes. De producent van de merken SPA en BRU wil hierover op korte termijn in gesprek met politici en bedrijven.