Volledig scherm
Eric Wiebes, minister van Klimaat. © ANP

Planbureau slaat alarm: kabinet haalt klimaatdoelen niet

Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord is niet genoeg om het kabinetsdoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe doorrekening van de klimaatplannen.

De doorrekening is een fikse tegenvaller voor het kabinet, dat ook nog eens worstelt met de stikstofcrisis. Het CO2-doel van het kabinet is om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors terug te brengen: met 49 procent in 2030. Maar volgens het PBL komt de CO2-reductie met de huidige plannen uit op 43 tot 48 procent.

Het planbureau zegt daarbij dat er niet op gerekend hoeft te worden dat het maximum van 48 procent wordt gehaald. De oorzaak: door de bloeiende economie stoot Nederland de laatste tijd méér broeikasgassen uit. Fabrieken en olieraffinaderijen draaien op volle toeren. Ook het wegverkeer stoot weer meer CO2 uit.

Elektrisch rijden

Dat betekent volgens het PBL dat het kabinet méér maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. In het Klimaatakkoord besloot de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onder meer om elektrisch rijden minder te subsidiëren. Daarvan zegt het PBL nu dat mede daardoor het klimaatdoel uit zicht is geraakt.

In de Urgenda-zaak oordeelde de rechter dat Nederland volgend jaar al 25 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Ook dat doel lijkt onhaalbaar. Eind juni besloot het kabinet tot een aantal maatregelen, zoals sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam, om snel CO2 te besparen. Toen was ook al duidelijk dat die maatregelen niet voldoende waren.

De nieuwe zorgen komen bovenop de stikstofimpasse waaruit het kabinet een uitweg moet zien te vinden. Hierover moeten ook nog besluiten vallen. 

Wiebes

In reactie op het tegenvallende nieuws over de CO2-reductie heeft Wiebes gezegd dat het kabinet ‘inzet’ op extra maatregelen die ‘particulieren en bedrijven’ moeten ‘verleiden’ om meer te doen voor het klimaat. Zo komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. ,,Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen,‘’ schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Daarnaast komt er een extra subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie. 

‘Kabinet zakt door het ijs’

Volgens Greenpeace en Milieudefensie zakt het kabinet door het ijs. ,,2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. De hoogste rechter van het land heeft bepaald dat het zeker moet zijn dat Nederland aan het Urgenda-vonnis voldoet. De rekenmeesters laten zien dat het kabinet dit niet lukt.”

,,Het kabinet waagt de gok om het vonnis niet te halen en zet zo onze toekomst op het spel. Om zeker te weten dat aan het vonnis wordt voldaan, is veel meer nodig: meer boeren met minder vee, het verlagen van de maximumsnelheid en de miljarden aan biomassa-subsidies schrappen en gebruiken om kolencentrales te sluiten”, stellen de milieuclubs.

Ook de directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers benadrukt het belang van dit soort maatregelen. Ze noemt het ‘onbegrijpelijk dat het zelfbenoemde groenste kabinet ooit niet de extra kansen pakt die wel voorhanden zijn’. ,,We weten al zo lang dat er meer nodig is. Het is cruciaal dat het kabinet nu doorpakt. Als het dit jaar nog extra maatregelen in gang zet, kan het kabinet een goed fundament leggen voor de komende jaren.”