Volledig scherm
De fiscale subsidiëring van stekkerauto's kost relatief veel geld ten opzichte van de CO2-uitstoot die ermee wordt bespaard. © ANP

Rekenkamer: subsidie voor stekkerauto is dure grap

De fiscale subsidiëring van elektrische auto's is een dure maatregel om CO2-uitstoot te verminderen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport. 

Tot en met 2022 trekt het kabinet in totaal 700 miljoen euro uit voor subsidie voor stekkerauto's. Volgens de Rekenkamer bedragen de kosten per vermeden ton CO2 2.000 euro, dat is 300 euro meer dan het bedrag waar het kabinet van uit gaat. 

Ook stelt de Rekenkamer vraagtekens bij de berekening van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) dat het fiscale voordeel voor mensen met een elektrische auto 5.600 euro per jaar bedraagt. Mensen die privé in een stekkerauto rijden krijgen juist veel minder subsidie, terwijl het bedrag voor leaserijders via de bijtelling aanzienlijke hoger is, vooral als zij een auto uit het duurste segment hebben, zoals een Tesla Model S, X of Jaguar I-pace. ,,Het belastingvoordeel per auto per jaar kan dus behoorlijk uiteen lopen en daarmee ook de kosten per bespaarde ton CO2", stelt de Rekenkamer.

In 2013 en 2014 concludeerde de Rekenkamer ook al dat het fiscaal stimuleren van zuinige (hybride) auto’s een dure manier is om CO2-uitstoot terug te dringen en dat geldt ook voor de huidige stimulering van elektrische auto’s. ‘Bij een andere besteding van het geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen’, schreef de Algemene Rekenkamer destijds. ,,Het is onwaarschijnlijk dat we over de huidige belastingvoordelen een andere conclusie gaan trekken”, aldus collegelid Francine Giskes.

Voorbarig

Staatssecretaris Snel noemt de conclusies van de Rekenkamer ‘voorbarig'. Volgens de bewindsman gaat het instituut bij de berekening onder meer uit van onterechte aannames. Volgens de woordvoerster van Snel is het bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat een persoon die nu vanwege de korting op de fiscale bijtelling een dure elektrische auto rijdt een even dure benzineauto zou uitkiezen wanneer deze korting op de bijtelling er niet zou zijn. Daar gaat de Algemene Rekenkamer echter wel vanuit.

Ook zou de Rekenkamer kosten met elkaar verwarren en worden uitkomsten vergeleken die niet met elkaar vergeleken kunnen worden. ,,Het kabinet heeft de eerdere aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer rondom de fiscale stimulering van elektrisch vervoer uit 2013 en 2014 opgevolgd en neemt deze ter harte in bestaand en toekomstig beleid. Zo wordt te allen tijde gewerkt aan het voorkomen van overstimulering en worden er tevens aanvullende niet-fiscale maatregelen genomen", zo laat Snel weten.