Volledig scherm
De werkplaats van een gevangenis waar gedetineerden aan de slag moeten © Sacha Wunderink

RIVM: Geen gevaarlijke situatie met chroom-6 in gevangenissen

Medewerkers en gedetineerden die in een aantal gevangenissen hebben gewerkt met hout dat met de giftige stof chroom-6 geïmpregneerd was, hebben  geen extra gezondheidsrisico’s gelopen. 

Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een verkennend onderzoek in opdracht van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Op arbeidszalen in een aantal gevangenissen is gewerkt met geïmpregneerd hout bij het monteren van tuinschermen en tuinpoorten. Tijdens het machinaal bewerken zou chroom-6 in de lucht terecht kunnen zijn gekomen. Maar uit metingen van het RIVM bleek niet dat de wettelijke grenswaarden werden overschreden.

Opdracht

Minister Dekker gaf het RIVM in augustus vorig jaar opdracht voor een verkennend onderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of, en zo ja in welke mate, personeel en gedetineerden zijn blootgesteld aan te hoge doses chroom-6.

Volgens het RIVM heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ‘alert en proactief’ gehandeld toen bleek dat partijen hout toch chroom-6 bleken te bevatten. DJI heeft toen direct gezorgd dat voortaan met chroomvrij hout gewerkt kon worden.