Volledig scherm
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs © ANP

Slob weet D66 en CDA niet te winnen voor nieuwe rekentoets

D66 en CDA hebben zich vanmorgen nadrukkelijk uitgesproken tegen de nieuwe tijdelijke rekentoets, die middelbare scholen en mbo's zelf moeten maken voor scholieren, en waarvoor een 4 of hoger worden gehaald om het diploma te kunnen halen. Daarmee is er een Kamermeerderheid tegen het plan.

De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (beiden Onderwijs) besloten een beoordeling van de rekenvaardigheid voortaan op te nemen in het cijfer voor wiskunde en andere vakken, maar zover is het nog niet. In de tussentijd wil Slob het rekenen apart blijven toetsen, al wil hij het maken van die toets dus aan scholen overlaten. De rekentoets ‘nieuwe stijl’ volgt op de afschaffing van de landelijke verplichte toets, waarvoor een voldoende gescoord moet worden om te slagen. 

De nieuwe toets stuit echter op weerstand van coalitiepartners CDA en D66 en vrijwel de hele oppositie. Die zien niets in de tussenoplossing. ,,Laten we gewoon beginnen met goed onderwijs geven. Dan leren we elke leerlinge rekenen, en kan iedereen daarvan op aan’’, aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen, die spreekt van de ‘Fyra van het onderwijs’, omdat het kabinet al jaren steggelt over de kwestie. 

Bij wiskunde

D66 en CDA voelen meer voor het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, waarin rekenen bij het voortgezet onderwijs een vast onderdeel wordt van wiskunde tijdens de onderbouw, en ‘onderhouden’ wordt in de bovenbouw. Voor de selecte groep leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw, moet dan wel nog een aparte toets worden gemaakt. ,,Daarmee kan ook het vervolgonderwijs zeker zijn van de rekenvaardigheden van de leerling’’, zegt CDA’er Michel Rog. ,,Rekenen moet onderdeel zijn van wiskunde. Er is geen enkel land dat rekenen en wiskunde los heeft getrokken en toetst.’’ 

De partijen wijzen er op dat dit voorstel al een jaar op tafel ligt. Het is ze een raadsel waarom minister Slob dat plan ‘niet gewoon uitvoert'. SP-Kamerlid Frank Futselaar: ,,Elke keer wordt het debat uitgesteld, in een poging de onenigheid binnen de coalitie te maskeren. Hoe langer er binnen het mbo gewacht wordt, hoe minder toekomst het vak heeft. Het is nu half januari, en docenten weten nog steeds niet wat ze na de vakantie kunnen verwachten.’’ 

Ook Harm Beertema (PVV) hekelt het ‘gebrek aan regeren’ van het kabinet. Hij benadrukt dat landelijke rekentoets niet zomaar werd ingesteld. ,,Die kwam omdat het onderwijs dramatisch was, waardoor leerlingen niet meer konden rekenen. Zonder de rekentoets was er geen prikkel om iets aan dat onderwijs te doen.’’ Hij vindt dat het rekenonderwijs ‘geen toekomst heeft’ onder dit kabinet en noemt het plan van de bewindslieden op Onderwijs ‘vlees noch vis’. 

Overbruggen

Quote

Als we de huidige situatie blijven hanteren, moeten we een toets afnemen met cijfers, dat geen gevolgen heeft voor het diploma. Dat vindt ook niet iedereen ideaal

Minister Slob

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Die zou uiteindelijk mede bepalen of een leerling zou slagen of zakken. Maar de ‘afrekentoets’, zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.

Slob erkent dat het ‘tenenkrommend’ moet zijn voor de onderwijssector dat er al jaren elke keer andere beslissingen worden genomen vanuit de politiek. ,,Deze fase is belangrijk, en als we niet oppassen zegt het veld terecht: ‘heb je ze weer’. Dat voelt best wat ongemakkelijk.’’ Hij spreekt van een ‘valse tegenstelling’, omdat het volgens hem nu alleen maar lijkt te gaan om een toets, terwijl ‘het natuurlijk allemaal draait om de basis'. 

De minister benadrukt dat rekenen straks een geïntegreerd onderdeel moet zijn van wiskunde en andere vakken voor context, maar denkt dat we tot die tijd - als alles meezit gaat de nieuwe situatie pas in september van start - een ‘next best thing’ moeten zoeken. ,,Als we de huidige situatie blijven hanteren, moeten we een toets afnemen met cijfers, dat geen gevolgen heeft voor het diploma. Dat vindt ook niet iedereen ideaal.’’

Volgens Slob helpt een ‘zichtbaar resultaat’ om te voorkomen van de ‘focus wegzakt’ op scholen. Bovendien heeft het vervolgonderwijs aangegeven te hechten aan een cijfer, om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Ook zou het alternatieve plan van de Vereniging van Wiskundeleraren betekenen dat de categorie leerlingen die geen rekenen volgt in de bovenbouw (zo'n 3000 havo-leerlingen en 15.000 mbo-leerlingen) een apart schoolexamen moeten maken, die de andere leerlingen niet hoeven te maken. ,,Dat betekent een verzwaring van het onderwijs’’, aldus Slob. ,,De vraag is of je dat wijsheid en te verantwoorden vindt.’’ 

De Kamer stemt waarschijnlijk volgende week over de nieuwe rekentoets. Een grote meerderheid zal tegen stemmen.