Volledig scherm
Precario is de belasting die gemeenten op het stroom- en gasnet onder hun grond heffen, maar ook op waterleidingen en terrassen. © AD/William Hoogteyling

Van deze gemeenten (waar u nooit komt) spekt u de kas via precario

NIJMEGEN/ ARNHEM - Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft inzichtelijk gemaakt voor welke andere gemeenten inwoners belasting moeten betalen, of van welke gemeente zij belasting ontvangen via de precariobelasting, de belasting op ondergrondse water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

Terwijl het kabinet het wetsvoorstel klaar heeft om de uit de 19e eeuw stammende belasting af te schaffen, zagen veel gemeenten hun kans schoon. Zeker 40 gemeenten voerden vorig jaar de precario nog snel in, zeker nu de wet een zeer lange overgangstermijn van tien jaar bevat en ze zo nog tot met 2027 kunnen heffen.

Tientallen miljoenen
Ze halen zo tientallen miljoenen euro's binnen die burgers via de energienota weer moeten betalen. Drinkwaterbedrijven mogen de belasting direct in rekening brengen bij klanten in de heffende gemeente, maar beheerders van het energienetwerk moeten de kosten verdelen over alle klanten, ook als die in een gemeente wonen waar helemaal geen precariobelasting geheven wordt.

Zo kan het dus zijn dat burgers belasting betalen voor voorzieningen in een gemeente waar ze niet wonen, of zelfs nog nooit geweest zijn of zullen komen. Het COELO heeft nu in beeld gebracht aan welke andere gemeenten inwoners belasting moeten betalen, of van welke gemeente zij belasting ontvangen middels de precariobelasting.

Ede en Bronckhorst
Zo is bijvoorbeeld te zien dat inwoners uit Ameland, Hollandse Kroon en Den Helder meebetalen aan de belasting voor de gemeente Ede. Inwoners van de Achterhoekse gemeente Bronckhorst betaling geen belasting aan hun eigen gemeente, maar betalen wel mee aan voorzieningen in onder meer Haarlemmermeer, Dongeradeel en Schagen.

Bekijk HIER aan welke gemeente u belasting betaalt, of van wie u dat ontvangt.