Het nieuwe Renkumse college (v.l.n.r) met namens de VVD Leonie Rolink, burgemeester Agnes Schaap, Marinka Mulder (PvdA), Jasper Verstand (D66) en Joa Maouche namens GroenLinks.
Volledig scherm
Het nieuwe Renkumse college (v.l.n.r) met namens de VVD Leonie Rolink, burgemeester Agnes Schaap, Marinka Mulder (PvdA), Jasper Verstand (D66) en Joa Maouche namens GroenLinks. © Lex Halsema

Nieuwe coalitie Renkum verwacht meer van inwoners

OOSTERBEEK - Ze moeten volgende week nog door de gemeenteraad benoemd worden, maar dat is een formaliteit. Renkum heeft een nieuw college en dat kwam woensdag met de plannen voor de komende vier jaar op de proppen, inclusief de beoogde wethouders.

GroenLinks, D66, VVD en PvdA presenteerden een college akkoord dat door formateur Thijs de la Court als een gedegen en uitgewerkt akkoord werd omschreven, waarvan ook veel beleidsconsequenties zijn uitgewerkt.  Zo staat ook de gemeentelijke organisatie flinke veranderingen te wachten. 

Renkum zet de komende vier jaar extra in op burgerparticipatie, wat wil zeggen dat inwoners van de gemeente nadrukkelijker bij met maken van beleidsplannen, maar ook de uitvoering daarvan worden betrokken. Dat vraagt ook om een actievere rol van ambtenaren richting inwoners. Ook de gemeenteraad gaat nadrukkelijker contact zoeken met inwoners door meer de zes Renkumse dorpen in te gaan en daar ook vaker te vergaderen.

Wegenonderhoud

Harde afspraken liggen er ook over het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen en fietspaden in de gemeente, waar eenmalig 1.500.000 extra voor wordt uitgetrokken. Ook het achterstallig groenonderhoud moet met een eenmalige investering van 500.000 euro worden weggewerkt. Extra geld voor wegen- en groenonderhoud is één van de opdrachten die Renkum van de provincie Gelderland had meegekregen. De andere provinciale verplichting, extra investeringen in het sociale domein, krijgt ook een vervolg, al heeft het nieuwe college daar nog geen concreet bedrag aan gekoppeld.

Ozb gaat omhoog

Opvallend is ook de keuze voor het verhogen van de Onroerendezaakbelasting (ozb). Die gaat in 2019 met maximaal zeven procent omhoog. Ook de jaren daarop staat er jaarlijks een mogelijke verhoging met maximaal 7 procent op de agenda, al wil het college vanaf 2020 kijken of die verhoging ook echt noodzakelijk is. Voor 2019 staat de verhoging wel vast. Volgens GroenLinks, D66, VVD en PvdA staan Renkum, mede door tegenvallers, het afstoten van taken door het Rijk, en eigen plannen grote uitgaven te wachten. Verhogen van de ozb is daarmee volgens de vier onvermijdelijk geworden. 

Marinka Mulder

Marinka Mulder, de beoogde wethouder voor de PvdA.
Volledig scherm
Marinka Mulder, de beoogde wethouder voor de PvdA. © Lex Halsema

Een taak die op het bordje van de PvdA komt, want de voor die partij beoogde wethouder Marinka Mulder gaat zich met de gemeentelijke financiën bezighouden. De nu nog in Arnhem wonende Mulder gaat zich, naast het zoeken naar een huis in Renkum, bezighouden met kinderopvang, onderwijs, leerlingenvervoer, jeugd en jeugdzorg, sportbeleid en het gemeentelijk vastgoed.  Marinka Mulder (28) was tot voor kort politiek actief als raadslid voor de PvdA in Culemborg en was werkzaam als bestuursadviseur bij de PO-raad (onderwijs) in Utrecht.

Leonie Rolink

Leonie Rolink, wethouderskandidaat voor de VVD.
Volledig scherm
Leonie Rolink, wethouderskandidaat voor de VVD. © Lex Halsema

Leonie Rolink uit Wolfheze is de wethouderskandidaat voor de VVD en ook zij krijgt als verantwoordelijk wethouder voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een pittig dossier. Verder wordt Rolink, die wethouder Erik Heinrich opvolgt, de verantwoordelijkheid voor inwonersparticipatie, dorpsinitiatieven, doelgroepenvervoer, kunst en cultuur, cultuur-educatie, monumentenzorg en bedrijfsvoering. Rolink was eerder politiek actief als raadslid voor de VVD in de gemeente Dronten. Ze werkte eerder in de gehandicaptenzorg en vanaf 2016 als verandermanager in de zorg en zakelijke dienstverlening. 

Joa Maouche

Joa Maouche, de nieuwe wethouder voor GroenLinks.
Volledig scherm
Joa Maouche, de nieuwe wethouder voor GroenLinks. © Lex Halsema

Joa Maouche is de kandidaat wethouder voor GroenLinks. Hij woont in Renkum en is momenteel nog fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. Hij neemt woensdag 30 mei afscheid van zijn zetel in de provinciehoofdstad om later die dag te worden benoemd in Renkum. Maouche gaat zich bezighouden met klimaat en duurzaamheid, natuur en milieu, invoering van de omgevingswet en de omgevingsvisie, landschapsbeleid, beheer van de openbare ruimte, werk en inkomen en arbeidsparticipatie. Maouche wordt ook de eerste wethouder dierenwelzijn in de Renkumse geschiedenis. Hij was tot voor kort werkzaam bij Agrifirm als strategisch planner op duurzaamheidsgebied. Maouche volgt voor GroenLinks wethouder Wendy Ruwhof op, die gaat met pensioen.

Jasper Verstand

Jasper Verstand, de huidige en ook nieuwe wethouder voor D66.
Volledig scherm
Jasper Verstand, de huidige en ook nieuwe wethouder voor D66. © Lex Halsema

Samen met burgemeester Agnes Schaap is Jasper Verstand, de huidige en ook beoogde nieuwe wethouder voor D66, het enige 'oude' gezicht in het nieuwe Renkumse college. De in Oosterbeek wonende Verstand blijft verantwoordelijk voor wonen en woningbouw, grondexploitatie en verkeer en gaat zich in de nieuwe periode ook bezighouden met Economie, recreatie en toerisme, het centrum voor landschap, kunst en cultuur, de Airborneactiviteiten, openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Verstand was in de periode 2014-2018 ook al wethouder in Renkum en voor die tijd gemeentesecretaris in Rijnwaarden en juridisch adviseur bij het korps landelijke politiediensten. 

Vier wethouders is niet nieuw voor Renkum, maar het besluit om daar ook vier volledige salarissen voor uit te trekken wel. In de afgelopen periode ging het om vier keer 0,9 fte, waarbij wel volledig werd gewerkt maar voor 90 % van het salaris. De nieuwe coalitie meent echter dat er zoveel werk op de vier wethouders afkomt dat een volledig salaris op zijn plaats is. Mogelijk heeft ook het feit dat er drie nieuwe kandidaten moesten worden gezocht een rol gespeeld. 

Oorlogsmonumenten

Andere opvallende zaken uit het college-akkoord zijn de invoering van een proef met het basisinkomen, de bescherming van martiale monumenten (oorlogsmonumenten uit de Slag om Arnhem), het invoeren van een ombudsman of vrouw, meer verkeerstoezicht en verkeershandhaving en extra aandacht voor jongeren en kinderen bij het armoedebeleid. Op het gebied van de Wmo wil Renkum meer inzetten op collectieve voorzieningen in plaats van individueel maatwerk. De gemeenteraad buigt zich op 30 mei over het college-akkoord en de beoogde wethouderskandidaten. 

Hotel Dreijeroord werd vorig jaar gesloopt. Door het in kaart brengen van zogeheten martiale objecten, plekken en gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Slag om Arnhem in september 1944, moet voorkomen worden dat ook andere belangrijke gebouwen of plekken in soortgelijk lot treft.
Volledig scherm
Hotel Dreijeroord werd vorig jaar gesloopt. Door het in kaart brengen van zogeheten martiale objecten, plekken en gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Slag om Arnhem in september 1944, moet voorkomen worden dat ook andere belangrijke gebouwen of plekken in soortgelijk lot treft. © POPOVA FOTOGRAFIE
De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Arnhem e.o.