Wolfheze 2908- directeur Frank van der Eijnden binnen en buiten Het Schild/193530
Volledig scherm
Wolfheze 2908- directeur Frank van der Eijnden binnen en buiten Het Schild/193530 © Erik van 't Hullenaar

Personeel Het Schild in Wolfheze luidt noodklok over zorgverlening

WOLFHEZE Het personeel van Het Schild, woonzorgcentrum voor 150 blinde en slechtziende ouderen, in Wolfheze luidt de noodklok over de kwaliteit van de zorgverlening aan de bewoners.

Door het grote personeelsverloop in de afgelopen maanden, het vertrek van enkele managers en het tekort aan ervaren en gekwalificeerde krachten is de werkdruk erg hoog. De ondernemingsraad (OR) noemt de situatie ‘zorgwekkend'. De sfeer op de werkvloer is volgens ingewijden 'dramatisch'. De onrust onder het personeel is groot.

De ondernemingsraad heeft zeer recent de Raad van Toezicht over de stand van zaken in Het Schild ingelicht. Ook wordt de stijl van leiding geven door de directie (‘te autoritair, te weinig communicatief’) van de instelling bekritiseerd.

“We nemen dit signaal zeer serieus. We gaan hierover in overleg met de directie. De vraag is, hoe zorgen we ervoor dat de zorg verantwoord is en goed wordt uitgevoerd'', aldus voorzitter Dick van Dijk (oud-president van het gerechtshof in Arnhem) van de Raad van Toezicht van Het Schild.

Inspectie

Het Schild in Wolfheze is volledig toegerust op haar bewoners: 150 blinde en slechtziende ouderen.
Volledig scherm
Het Schild in Wolfheze is volledig toegerust op haar bewoners: 150 blinde en slechtziende ouderen. © Erik van 't Hullenaar

Directeur Frank van der Eijnden stelt dat de zorg nimmer onder de maat is gekomen, 'maar wel onder druk staat'. Hij heeft hij naar eigen zeggen zelf de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vorige maand hierover ingelicht. ,,We moeten goed blijven opletten dat het goed blijft gaan", erkent Van der Eijnden. Er hebben zich, aldus de directeur, geen calamiteiten in de zorgverlening voorgedaan.

Enkele klokkenluiders onder de zorgverleners spreken wel van een reeks voorvallen die met een goede personele bezetting te voorkomen waren geweest, zoals te late verstrekking van eten en medicijnen aan diabetes-patiënten. Ook heeft volgens hen een bewoner in een terminale fase op zijn sterfdag ('in dat weekeinde was er geen gediplomeerde op de afdeling en geen verpleegkundige in huis') onnodig lang geleden, omdat te laat adequate hulp was ingeroepen. Directeur Van der Eijnden spreekt dat pertinent tegen. Intern onderzoek naar dit voorval heeft dat volgens hem ook aangetoond.

Verpleeghuiszorg

Het Schild is april jongstleden gestart met verpleeghuiszorg voor een 30-tal bewoners, maar volgens de klokkenluiders zou er in de afgelopen maanden geregeld geen verpleegkundige aanwezig zijn geweest. Directeur Van der Eijnden betwist dat en stelt dat de 24-uursverpleging gegarandeerd is.

Het Schild had vorig jaar een begrotingstekort van 370.000 euro dat ze wil wegwerken met een reorganisatie (minder banen, functiewijzigingen, andere werkwijze) en een reeks bezuinigingen.  Er is, aldus de directie, 'niet bezuinigd op de zorg maar wel op een laag leidinggevenden en het facilitair bedrijf'. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Arnhem e.o.