Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Vergunning 40.000 zonnepanelen op landgoed geweigerd, vlag gaat uit bij natuurclubs

RENKUM - Landgoed Quadenoord krijgt geen vergunning van de provincie Gelderland voor een groot zonnepark van 40.000 zonnepanelen. In het plan zijn onvoldoende maatregelen genomen om schade voor de natuur te beperken. Het zonnepark zou gebouwd worden in een beschermd Natura 2000-gebied. 

De provincie stelt dat het park van 15,7 hectare niet voldoet, omdat er bij de aanleg stikstof vrijkomt. Doordat de Raad van State eerder dit jaar het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, kan de provincie hier momenteel geen toestemming voor geven. 

Daarnaast heeft de aanleg van het zonnepark negatieve gevolgen voor het leefgebied van drie vogelsoorten: de wespendief, de boomleeuwerik en de roodborsttapuit. De plannenmakers hebben niet kunnen aantonen hoe zij ervoor zorgen dat die soorten in dit gebied voort kunnen bestaan. 

Juichende natuurorganisaties

Ook een second opinion die gemaakt is door experts van de Wageningen Universiteit biedt daar onvoldoende duidelijkheid over. De provincie stelt vast dat momenteel niet kan worden beoordeeld of zonneparken wel mogelijk zijn binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied Veluwe. 

Het landgoed vond de komst van het park wel een goed idee, omdat de panelen op landbouwgrond geplaatst zouden worden. Geen goed argument, vindt de provincie, omdat ook die grond tot de beschermde natuur hoort. 

Natuurorganisaties hebben juichend gereageerd op het besluit van de provincie. Zij verzetten zich fel tegen het plan voor een zonnepark in beschermde natuur. De gemeenteraad van Renkum wilde er wel aan meewerken en had de provincie gevraagd dat ook te doen.  

Volledig scherm
John Smits van landgoed Quadenoord, op de plek waar de beoogde zonnepanelen op Quadenoord (zouden moeten) komen. Foto: Gerard Burgers © Gerard Burgers

Arnhem e.o.