De Velpse Hoofdstraat kan hoogstens als schakel dienen tussen de twee aansluitende delen van de snelfietsroute richting Arnhem en Rheden.
Volledig scherm
De Velpse Hoofdstraat kan hoogstens als schakel dienen tussen de twee aansluitende delen van de snelfietsroute richting Arnhem en Rheden. © Gerard Burgers

Bewoners Velp krijgen toch geen snelfietsroute voor hun deur

VELP - De snelfietsroute van Arnhem naar Dieren krijgt een onderbreking in Velp. Omdat er in het dorp geen geschikt tracé valt aan te wijzen, moeten fietsers hier hun weg vinden over de bestaande fietspaden. 

Dit stelt het Rhedense college voor aan de gemeenteraad naar aanleiding van de inspraakronde die gehouden is om te komen tot een tracékeuze. Een snelfietsroute is een nieuwe soort fietspad die fietsers in staat moet stellen veilig en snel van huis naar werk te komen.

De bewoners van de Zuider Parallelweg waren helemaal tegen

In Velp waren twee mogelijke tracés aan de orde: ofwel over de Zuider Parallelweg, ofwel over de Hoofdstraat. Vooral de bewoners van de Zuider Parallelweg verzetten zich heftig tegen de komst van de route. Hun straat had in eerste instantie de voorkeur van de stuurgroep die zich met de voorbereiding van de snelfietsroute bezig houdt. In die stuurgroep zitten de provincie, de Fietsersbond en de gemeenten Arnhem en Rheden. 

Ook het feit dat er binnenkort een fietspad komt tussen de campussen van de HAN in Arnhem en de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, speelde een rol bij de keuze voor dit tracé. Dit nieuwe fietspad zou dan een onderdeel kunnen worden van de snelfietsroute.

Maar in navolging van de bewoners meent het Rhedene college nu dat de Zuider Parallelweg te veel technische beperkingen heeft en dat het ook moeilijk is om deze weg veilig als snelfietsroute in te richten. Ook het ontbreken van draagvlak zorgt ervoor dat het college nu afziet van dit tracé.

Ook door de Hoofdstraat kan geen snelfietsroute komen

Ook de Hoofdstraat kan vanwege haar ligging in het dorpscentrum volgens het college geen snelfietsroute worden. Daarom wil het college in Velp helemaal afzien van de aanleg van de snelfietsroute. Wel kan de Hoofdstraat een schakel zijn tussen de aansluitende delen van de snelfietsroute in Arnhem of richting Rheden. De bestaande fietsstroken hier kunnen nog worden verbeterd. 

De Rhedense gemeenteraad neemt op 24 maart het definitieve besluit over het tracé voor de snelfietsroute. De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee (VVD) laat weten begrip te hebben voor de problemen in Velp. ,,Ik hoop wel dat Rheden zich tot het uiterste zal inspannen om een route te realiseren die zoveel mogelijk voldoet aan de eisen van een snelfietspad.” De stuurgroep die zich met de aanleg van de snelfietsroute bezighoudt, reageert pas op het voorstel van het Rhedense college als de Rhedense gemeenteraad heeft gesproken. De provincie, die samen met het rijk de aanleg van de snelfietsroute betaalt, wil nog geen reactie geven. ,,Dat doen we pas nadat we er in de stuurgroep over hebben gesproken."

Arnhem e.o.