Gesukkel met plan fietspad Badhuislaan zorgt voor flinke vertraging

LAAG-SOEREN - Rheden gaat nieuwe plannen maken voor de aanleg van een fietspad op de Badhuislaan bij Laag-Soeren tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg. Het huidige plan voldoet niet. De gang van zaken heeft naar schatting twee jaar vertraging tot gevolg.

Het fietspad is nodig omdat het door de aanleg van de spoorwegtunnel bij Dieren drukker wordt op de Kanaalweg. Verkeer dat vervolgens naar de Harderwijkerweg wil, zal vaker over de Badhuislaan rijden.

Rheden had plannen gemaakt om aan de zuidzijde van de Badhuislaan (dat is aan de Dierense kant) een tweezijdig fietspad aan te leggen. 

Soerens Belang, de Fietsersbond en ook de cultuurhistorische commissie van de gemeente zagen het plan zitten.

De Veluwse Stoomtrein Maatschappij had ingestemd met de aanleg van een aparte overweg voor het fietspad over de spoorlijn van de stoomtrein onder de voorwaarde dat de overweg voor auto's beveiligd zou worden. De provincie Gelderland had hiervoor een subsidie toegezegd van 57.600 euro. 

Er zijn problemen opgedoemd

Maar de aanleg van het fietspad gaat voorlopig niet door, omdat er problemen opgedoemd zijn. De gewenste aanplant van bomen aan weerszijden van het fietspad blijkt bijvoorbeeld niet haalbaar. De bomen zouden in verband met de beschikbare ruimte onvoldoende kunnen groeien en niet levensvatbaar zijn. 

De keuze voor beton of asfalt als materiaal is niet haalbaar zonder het verleggen van kabels en leidingen, maar daar is geen ruimte voor.  Ook blijkt nu dat voor het fietspad het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Daar was geen rekening mee gehouden.  

Nu komt er een nieuw plan

Volledig scherm
Foto ter illustratie. © AD

Rheden gaat daarom een geheel nieuw plan maken. Gekeken wordt nu niet meer alleen naar de zuidzijde van de weg, maar naar het gehele wegprofiel inclusief de bermen en de bomen.

Een nieuwe tracékeuze wordt eind volgend jaar gemaakt. Daarna volgt dan nog de bestemmingsplanprocedure.

Dat het nieuwe plan duurder wordt dan het oude, staat vast. Voor het project heeft de gemeente vooralsnog slechts ruim 140.000 euro apart gezet. Dit zal moeten worden opgelost. Of de provinciale subsidie voor de overweg door het uitstel in stand blijft, is nog de vraag. 

Arnhem e.o.