Volledig scherm
Rob Elferink (links) vorig oktober op de Doesburgsedijk samen met eigenaar Xiang wei Shi van Chinees restaurant Mijn Vriend, die zijn burgerinitiatief steunt. © Marc Pluim © Marc Pluim

Mogelijk uitstel afsluiting Doesburgsedijk door problemen met stikstofregeling

DIEREN - De commotie rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) leidt mogelijk ook tot uitstel van de afsluiting van de Doesburgsedijk. De Raad van State heeft op 29 mei de PAS buiten werking gesteld en niemand weet wanneer er een nieuwe regeling komt.

Het PAS is een pakket van maatregelen om de uitstoot van stikstof in de hand te houden als bij een natuurgebied veestallen, fabrieken of wegen moeten worden aangelegd.

Dat kan door de uitstoot te beperken of door in het natuurgebied herstelmaatregelen te nemen.

Raad van State heeft een beroep tegen het PAS gehonoreerd

Maar de Raad van State heeft een beroep van een aantal natuurorganisaties gehonoreerd. Volgens het hoogste rechtscollege beperkt het PAS de stikstofdepositie onvoldoende. 

Dat legt duizenden plannen voor wegen, stallen en bedrijven in Nederland stil. De rijksoverheid bekijkt wat er nu moet gebeuren.

Een eventuele reparatie van de regeling zal met grote waarschijnlijkheid te laat komen voor de besluitvorming over de Doesburgsedijk. De afsluiting van deze weg maakt deel uit van het grote verkeersproject Traverse Dieren, dat de doorstroming van het verkeer door Dieren wil verbeteren. Sluipwegen als de Doesburgsedijk zijn daarbij niet dienstig. 

Dierenaar begon burgerinitiatief tegen afsluiting

De Rhedense gemeenteraad had het plan in september de knoop door te hakken. Onderzoeken door diverse bureaus hebben duidelijk gemaakt dat daarvoor geen beletselen bestaan.

Maar omdat het PAS een rol heeft gespeeld in de planvoorbereiding, is de situatie totaal veranderd. De provincie Gelderland kan voorlopig geen natuurvergunning geven die de afsluiting van de weg mogelijk maakt. 

De onderzoeken hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een burgerinitiatief van Dierenaar Rob Elferink. Die wil de Doesburgsedijk openhouden. Hij vindt de dijk een voor Dierenaren onontbeerlijke route. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Arnhem e.o.