Volledig scherm
De meeste bezuinigingen in de gemeente Rheden gaan gewoon door. © Marc Pluim

Om zeep helpen bezuinigingen lukt in Rheden niet

DE STEEG - De Rhedense oppositiepartijen SP, GroenLinks en GPRB hebben gisteravond een vergeefse poging gedaan een groot pakket bezuinigingen tegen te houden. Zo goed als geen enkel voorstel van hen werd door de andere partijen ondersteund.

De oppositiepartijen keerden zich gisteravond tegen de 6,7 miljoen euro die het het Rhedense college van VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie had voorgesteld te bezuinigen. Ruim de helft daarvan moet komen uit de versobering van de zorg aan inwoners als jeugdzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschut werk en reïntegratie van werklozen. Volgens SP, GroenLinks en GPRB kunnen deze bezuinigingen beperkt worden. Zij hadden gezamenlijk 26 voorstellen gedaan om dit te bereiken, waarvan in negen gevallen een verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) als vervangende maatregel werd voorgesteld.

Het ging niet alleen om de zorg overeind houden

Deze oppositievoorstellen hadden betrekking op de zorg overeind te houden, maar ook op andere zaken. Zo stelden zij voor de verscherping van de zorgindicatie uit te stellen en te verminderen, niet te bezuinigen op armoedebeleid en er niet bij voorbaat vanuit te gaan dat op huishoudelijke hulp bezuinigd kan worden door schoonmaakbedrijven in te zetten. Maar het ging ook om zaken als het openhouden van het gemeentelijk servicecentrum in Velp, het handhaven van subsidie voor het Rhedense pontje en betaald parkeren in Velp te handhaven om daarmee de bezuiniging op sportstimulering in stand te houden.

Wethouder Dorus Klomberg had berekend dat de oppositievoorstellen een verhoging van de OZB met 20 procent zouden betekenen. Terwijl de coalitie bij haar aantreden in april vorig jaar had afgesproken dat deze belasting jaarlijks alleen omhoog mag met een percentage ter hoogte van de inflatie.

Haast geen enkel voorstel haalde het

Het was dan ook niet verwonderlijk dat het college zo goed als alle voorstellen afraadde en dat de gemeenteraad, waarvan de meerderheid nu eenmaal het college steunt, haast nergens mee instemde. Alleen voorstellen om verkeerseducatie te behouden en te bekijken hoeveel bezuinigd kan worden op kunstinstelling RIQQ, haalden het wel. 

Arnhem e.o.