Volledig scherm
Zo zal het nieuwe complex aan de Eikenstraat er ongeveer uit komen te zien. Vooraan de boerenwoning. © Landgoed Middachten

Raad van State geeft groen licht voor megastal in Ellecom

ELLECOM - De megastal aan de Ellecomse Eikenstraat mag er komen. De Raad van State heeft de bezwaren van de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap van Dierenaar Jogchum Sevenster tegen het bestemmingsplan van tafel geveegd. Zes Ellecomse bezwaarmakers zijn als niet-belanghebbend beoordeeld; hun bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard.

De megastal op het landgoed Middachten is in feite een boerenbedrijf voor de nu nog in Vierakker wonende familie Arends, met een stal voor 300 melkkoeien en 186 stuks jongvee. Het bedrijf neemt de productierechten over van twee bestaande bedrijven: de eveneens aan de Eikenstraat gelegen hoeve Borgkeppel (die plaats maakt voor vijf woningen) en de in de uiterwaarden gelegen voormalige boerderij van de familie Maalderink (waarvan de stal wordt vervangen door een woning).

Niet beoordeeld

De bezwaarschriften van de Ellecomse bezwaarmakers zijn niet eens beoordeeld. De Raad van State heeft geoordeeld dat zij geen recht hebben op bezwaar omdat zij te ver van de in het geding zijnde locaties afwonen en er geen nadeel van ondervinden.

De Stichting Uiterwaardenlandschap is wel erkend als belanghebbende. De stichting heeft onder meer in het midden gebracht dat de terp waarop de nieuwe boerderij komt, onbebouwd moet blijven, omdat hij bij hoogwater in gebruik is als vluchtplaats voor wild. Bovendien zou de boerderij de landschappelijke openheid aantasten en de uitwisseling van wild tussen Veluwe en uiterwaarden belemmeren. Ook zou het bedrijf voor te veel stikstofuitstoot zorgen. Tot slot zouden Ellecommers volgens een enquête niet gediend zijn van meer paarden in het buitengebied, zoals het plan is voor hoeve Maalderink.

Niet mee eens

De Raad van State is het hier niet mee eens. Wild vindt bij hoogwater naast de nieuwbouw op de terp door beplanting juist meer dekking. De landschappelijke openheid wordt wel aangetast, maar daar staat tegenover dat de Middachter ‘bronbossen’ door de verplaatsing van het vee niet meer met mestuitspoeling worden belast. De wilduitwisseling tussen Veluwe en uiterwaarden blijft mogelijk. Te veel stikstofuitstoot is er niet. Het houden van paarden is gewoon toegestaan.

Rentmeester Age Fennema van Middachten zegt dat hij nu een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) gaat aanvragen. Daartegen kan ook weer beroep worden aangetekend, opnieuw tot bij de Raad van State. ,,Wij gooien de handdoek nog niet in de ring”, reageert Jogchum Sevenster. ,,Indien mogelijk, maken we weer bezwaar.”

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Arnhem e.o.