Volledig scherm
Eigen archief: De Steeg. Entree gemeentehuis. © Marc Pluim

Rhedense oppositiepartijen stellen voor om minder te bezuinigen en om de belasting te verhogen

DE STEEG - Minder bezuinigen op zorg voor de inwoners, in plaats daarvan de onroerendezaakbelasting verhogen. Dit is de lijn in de voorstellen die de drie oppositiepartijen SP, GroenLinks en Groep Pieper-Rook Burgerbelangen (GPRB) deze middag doen tijdens de begrotingsvergadering van de Rhedense gemeenteraad.

Zoals bekend komt de gemeente Rheden de komende jaren in totaal 6,7 miljoen euro te kort op de begroting. Dit komt vooral doordat de uitgaven voor zorg (maatschappelijke ondersteuning aan ouderen, zieken en werklozen) en voor jeugdzorg hoog zijn, terwijl de gemeente daarvoor uit Den Haag te weinig heeft gekregen.

Volledig scherm
Fractievoorzitter Jorine Dirks van de SP in Rheden. © SP Rheden

Burgemeester en wethouders hebben daarom een groot aantal bezuinigingen voorgesteld, waarvan voor 3,4 miljoen euro op de zorg. Maar de drie oppositiepartijen SP, GroenLinks en GPRB zien deze niet zitten, zo blijkt deze middag. Zij hebben voorstellen ingediend ter wijziging van de voorgestelde bezuinigingen.

Deze komen neer op het schrappen van een aantal maatregelen. De financiële doelstellingen zouden alsnog gehaald moeten worden door de onroerendezaakbelasting te verhogen. Bij de vijf coalitiepartijen lijkt hiervoor weinig sympathie te bestaan. 

Het gaat onder meer om de volgende wijzigingsvoorstellen: 

- De bezuiniging van 29.000 euro op de individuele inkomenstoeslagen schrappen, met dien verstande dat de verhoging van 11 euro voor gehuwden en samenwonenden blijft staan.

- Niet alvast vier ton bezuiniging plannen op huishoudelijke hulp omdat er een proef wordt gedaan met het uitvoeren van deze taak door een (goedkoper) schoonmaakbedrijf.

- Niet bezuinigen op kunstorganisatie RIQQ.

- De bezuinigingen van 7,5 ton op zorg in de hoop dat scherpere indicering kostenverlagingen oplevert reduceren tot de helft. 

- De bezuiniging op dagbesteding van 455.000 euro tot de helft reduceren.

- De bezuiniging van bijna 2 ton op toezicht op WMO en Jeugdzorg te schrappen.

De vergadering van de Rhedense gemeenteraad duurt nog tot in de loop van de avond. Aan het einde van de avond wordt over de voorstellen gestemd.

Arnhem e.o.