Volledig scherm
De Rijnbrug van Rhenen. © Sven Menschel

Info-avond over toekomst Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren

RHENEN - Rhenenaren kunnen op 31 oktober terecht op een info-avond over de ontwikkelingen rond de Rijnbrug. De aanleiding is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die de provincies nu hebben gemaakt.

De wegen naar de Rijnbrug tussen Rhenen (Utrecht) en Kesteren (Gelderland) lopen regelmatig vast en de provincies Utrecht en Gelderland hebben besloten om de brug te verbreden van twee rijstroken naar vier rijstroken. De provincies gaan nu de milieueffecten van een verbreding in kaart brengen.

Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Milieueffectrapportage (MER). De eerste stap van dit onderzoek is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin staat wat er precies onderzocht gaat worden. Van 16 oktober tot en met 26 november kan iedereen reageren en een zienswijze indienen op de NRD.

Inloopbijeenkomst in het gemeentehuis

Die NRD is beschikbaar op de website van de provincie Utrecht. Op donderdag 31 oktober is er een inloopbijeenkomst voor de omgeving in het gemeentehuis van Rhenen vanaf 17:00 uur tot 20:30 uur. Men kan daar informatie krijgen over de inhoud van het project, de NRD en MER, het inpassingsplan en over de planning op hoofdlijnen.

Vanaf november 2019 tot medio 2020 worden de onderzoeken uitgevoerd. Het ontwerp-inpassingsplan wordt in de tweede helft van 2020 verwacht. Het streven is om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik.

De Vallei