Volledig scherm
Varik Bewoners van de Borpen Varik en Heesselt protesteren tegen de komst van de hoogwater geul als minister Cora van Nieuwenhuizen en bezoek komt brengen aan de dorpen om zich te laten informeren over de geul © William Hoogteyling

Neder-Betuwe vreest land kwijt te raken aan dijkverlegging

DODEWAARD - Niet alleen in Varik en Heesselt is men druk bezig met de nevengeul die daar mogelijk komt. Ook Neder-Betuwe kijkt met argusogen naar de discussie die rond de beoogde hoogwatergeul in Varik speelt. 

Reden: het kan de gemeente veel bruikbare grond kosten, als de geul niet doorgaat en daarom de dijk bij Dodewaard verlegd moet worden. Maandag was minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nog ter plaatse. De meningen over de geul zijn behoorlijk verschillend: waar de provincie Gelderland, de gemeente Tiel en rijksambtenaren voor zijn, is de gemeente Neerijnen uitgesproken tegen. Varik en Heesselt komen bij hoogwater op een eiland te liggen en er wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van de nevengeul. Waterschap Rivierenland wil liever de dijken versterken, maar kan onder voorwaarden meegaan met de geul.

Argwaan 

Voor Neder-Betuwe reden om sterk in de gaten te houden welke besluiten er vallen. Komt er geen nevengeul, dan moeten er stroomopwaarts extra maatregelen genomen worden, schatten burgemeester en wethouders in. Het verleggen van de Waaldijk richting het noorden zou meer ruimte geven aan de rivier. Het kan voor Neder-Betuwe betekenen dat vanaf de kerncentrale in Dodewaard richting het oosten de dijk een stuk noordelijker gelegd wordt, waarmee een groot deel buitendijks komt te liggen. ,,We missen dan een groot areaal aan landbouwgrond, dat komt dan in Natura 2000-gebied te liggen en daar kun je veel minder mee." 

Vooralsnog zijn er voor de gemeente geen mogelijkheden om hun mening te uiten over de plannen. ,,In de varianten van de hoogwatergeul komt het niet voor, dus we kunnen nog niet reageren", zegt de wethouder. ,,Maar het zou zomaar terug kunnen keren als echte maatregel en we kijken er daarom nogal argwanend naar."

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland