Volledig scherm
De Waal bij Varik en Heesselt. © Foto Raphael Drent

Regio verdeeld over hoogwatergeul Varik

VARIK - De regio is flink verdeeld over de mogelijke komst van een hoogwatergeul bij Varik. Waterschap Rivierenland  heeft zich uitgesproken tegen de geul die Varik en Heesselt in een eiland doet veranderen. De politiek in Neerijnen deed dat al eerder. 

Dat maakt een besluit over de hoogwatergeul ingewikkeld. Het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Tiel zijn namelijk voor.  Al die partijen zitten samen in een stuurgroep die een advies uit moet brengen aan de minister.  Dat wil de groep nu eind januari doen. De minister moet in mei de knoop doorhakken.

Onzekerheid

Liefst spreekt de stuurgroep unaniem een voorkeur uit voor een van de twee overgebleven scenario's: dijkversterking en uitgraven van de uiterwaarden of dijkversterking en de aanleg van een nevengeul. Als er geen consensus is, is er de mogelijkheid om nog een half jaar door te praten. Maar de partijen zijn er wel van doordrongen dat de onzekerheid voor de inwoners al lang heeft geduurd. Waarschijnlijker is het dat er een verdeeld advies naar minister Cora van Nieuwenhuizen gaat. Het is dan aan haar om te besluiten hoe het verder gaat.

Vertraging

Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft zich deze week bijna unaniem uitgesproken tegen de variant met de hoogwatergeul. Belangrijkste redenen zijn dat de veiligheidsnormen met beide varianten gehaald worden. Met de hoogwatergeul acht het waterschap het risico groot dat de opgave die de organisatie heeft voor de waterveiligheid niet tijdig gehaald wordt. Dit doordat de voorbereiding en uitvoering van de geul, mede door het gebrek aan draagvlak onder de bevolking, meer tijd vergt dan de dijkversterking. 

Meer dijk, meer problemen

Daarbij krijgt het waterschap in dit scenario meer dijk te onderhouden (rond de zogenoemde dorpspolder Varik die dan ontstaat) en is er een toename van kwelproblematiek. Het is ook niet duidelijk of de geul wel tot een 'robuuster systeem' met een hogere veiligheid leidt. Dit hangt ervan af of de daarmee bereikte waterdaling wel of niet wordt meegenomen in het ontwerp voor de dijkversterking.

Voorwaarden

Als er toch voor de hoogwatergeul gekozen wordt, stelt het waterschap een aantal voorwaarden om hiermee in te kunnen stemmen. De belangrijkste zijn dat het veiligheidsrisico en het financiële risico van een eventuele vertraging van de dijkversterking zoveel mogelijk moeten worden afgedekt. Ook wil het waterschap dat er geld op tafel komt voor het beheer van de extra dijk en dat er maatregelen worden getroffen voor de toename van kwelproblematiek.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland