Een wonder met een certificaat

columnStapje voor stapje komt Titus Brandsma dichter bij een toekomst als heilige. Een Amerikaanse priester zou een wonderbaarlijke genezing te danken hebben aan Brandsma. Hij genas van kanker doordat hij dagelijks bad terwijl hij een stukje stof van een habijt van Brandsma tegen een door kankercellen getroffen plek in zijn nek drukte. 

Medische verklaringen zouden tekortschieten om de genezing te verklaren. Een wonder! Mocht ook de kerk tot die conclusie komen, dan kan de paus Brandsma heilig verklaren. Eén wonder heeft Brandsma al op zijn naam staan, twee heeft hij er nodig.

Of het ervan komt, is nog ongewis. De wegen van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen zijn ondoorgrondelijk. Soms gaat het snel, soms kan het eeuwen duren. Dat zou vooral voor zijn aanhangers vervelend zijn, zij hebben geen eeuwen de tijd. Maar er is weinig dat zij kunnen doen om de Congregatie tot spoed te manen.

Strijd tegen de nazi's

Quote

Een wonder is pas een wonder als het stempel van de Congrega­tie voor de Zalig- en Heiligver­kla­rin­gen erop staat

Voor de herinnering aan Titus Brandsma maakt het eigenlijk niet uit. Hij was een inspirerend man, die zijn leven gaf in de strijd tegen de nazi's. Heilig of niet, heldhaftig was hij zeker.

De status van heilige bereikt men niet zomaar, dat begrijpen we allemaal. De hoogste eer is slechts voor weinigen weggelegd. Iedereen kan wel beweren dat hem een wonder is overkomen. De kerk kent de wetten van de markt. Om een product gewild te houden, moet het schaars zijn. Niet elke wonderlijke gebeurtenis kan zomaar een wonder zijn. Een wonder is pas een wonder als het stempel van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen erop staat. Een wonder met een certificaat dus. En wie heilig wil worden, moet dus twee certificaten verzamelen.

Bijna wetenschappelijke benadering

Je kunt zeggen dat het nogal wringt, die bureaucratische procedures, die bijna wetenschappelijke benadering van het wonder. Je zou kunnen beweren dat de kern van een wonder is dat het zich niet in de wetten van de wetenschap laat vangen. En je zou je kunnen afvragen of feilbare, menselijke wezens überhaupt kunnen vaststellen wanneer De Allerhoogste zich heeft laten zien.

Natuurlijk hebben de hoogwaardigheidsbekleders van de kerk zich dat ook gerealiseerd. Zij weten dat de kerk niet kan bestaan zonder wonderen, zonder de mysteriën van het geloof. De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, de wandeling over het Meer van Galilea, het water dat veranderde in wijn: het christendom begon met wonderen. In een steeds wetenschappelijker wereld is er voor de kerk geen andere weg dan deze weg van statuten en reglementen, van het langdurig, soms tergend langzaam onderzoek van wonderen.

Volledig scherm
Rob Berends. © Joost Hoving
De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.
  1. Dialect: 'De taal van de schaamte'
    PREMIUM
    column

    Dialect: 'De taal van de schaamte'

    Tot mijn twaalfde heb ik niets dan dialect gesproken. Thuis, met vriendjes, bij de voetbalclub - overal praatten we plat. Alleen in de klas op de lagere school schakelden we over op Nederlands, omdat het niet anders kon. Maar de taal van het schoolplein was het dialect. Soms zat er in de klas een nieuw kind, iemand wier ouders in ons dorp waren komen wonen. Import was het. Een stads'n, noemde we zo iemand. Het kind bleek geen dialect te verstaan, laat staan te spreken. Hoogst merkwaardig vond ik dat, een tikje verdacht zelfs. Hoe was zoiets in vredesnaam mogelijk?

Columns