Enz.

Er zijn al vele pagina’s gewijd aan het 22-regelige verkiezingsprogramma van de PVV. Maar het belangrijkste woordje uit dat stuk heeft nog veel te weinig aandacht gehad. Wilders schreef: ‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.’ Je zou kunnen zeggen dat hij zich er een beetje makkelijk van af maakt.

De kritiek was niet van de lucht. Waarom schreef die gekke Wilders niet gewoon enzovoort in plaats van enz.? En hoezo enzovoort? Was Mozartje soms te lui om een paar goeie zinnen te maken?

Misverstanden, misverstanden. Door enz. te gebruiken in plaats van enzovoort maakte hij de hele opsomming ervoor nog net even iets lulliger.

Maar belangrijker: Wilders doet iets wat hij nooit eerder deed. Hij geeft ruimte aan de verbeelding. Als je als PVV-stemmer geen geld meer kwijt wil aan openbaar vervoer (een linkse hobby, zoals bekend) dan vind je dat gewoon in het verkiezingsprogramma, onder het kopje enz.. En als je openbaar vervoer wel belangrijk vindt, staan de bezuinigingen er niet in. Geniaal in zijn eenvoud. Het is een vorm van politieke innovatie.

Ik denk dat we nog veel van enz. gaan horen. Enz. maakt het leven zoveel makkelijker. Enz. is er voor iedereen.

Voorbeeldje: in Provinciale Staten van Gelderland zijn ze al tijden aan het praten over de vraag hoe ze het subsidiebudget voor cultuur gaan verdelen. Dat dat budget nooit had mogen bestaan volgens de PVV, laten we even buiten beschouwing. De een vindt dat orkest De Ereprijs bestaat uit louter toppertjes die meer geld verdienen. Een ander is totaal onder de indruk van de Nijmeegse festivals Go Short en Music Meeting en een derde denkt dat het ’t beste is om karrenvrachten subsidies naar de Achterhoek te sturen.

De kans bestaat dat onze politici er over een paar maanden nog over zitten te bekvechten in van die sombere vergaderkamertjes met levensvreugde dodende lamellen voor de ramen. Ambtenaren komen met excelsheets met daarin drie subsidiemodellen. Daar moet weer een nieuwe versie van komen, omdat de Noordwest-Veluwe werd achtergesteld bij het oosten van het Rivierenland. En zo gaat dat maar door. Dat kan beter. Schrijf gewoon op: wij geven subsidie aan Achterhoekers, Ereprijs, Go Short, enz.

Iedereen krijgt subsidie, maar misschien ook niet. Blijdschap alom. Gek eigenlijk dat nooit iemand het eerder bedacht heeft.

Columns